Landbruksminister Sylvi Listhaug tegnet et positivt bilde av utviklingen i næringen da hun i går kveld møtte 500-600 bønder på stormøtet om landbruk på Varhaug.

Hun trakk  fram  positive tegn for næringen: Både jordbruksareal og investeringslyst øker, flere vil utvide melkekvoten og flere vil bygge nye sauefjøs, hevdet ministeren.

- Dette er snakk om langsiktige trender. Bøndene beslutter ikke å investere over natten, innvendte lederen i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, som la stor vekt på at regjeringen måtte sikre tollvernet for landbruket i de forhandlingene med EU som nå skal skje.

Les meir Aftenbladet