Time Bondelag er størst i fylket på medlemmer og vil gjerne få nye brukarar inn som medlemmer. Dei kunne fronta saker for den enkelte brukar og få saker opp i systemet.  Rogaland Bondelag er part under forhandlingane med staten under jordbruksoppgjeret. I tillegg jobbar bondelaget for å styrka næringa og er høyringsinstans for mange saker. Bondelaget har mange medlemsfordelar å tilby. Ramma rundt møtet var fagleg, og møtet var triveleg med god servering og god kontakt mellom deltakarane.