Nyheter

God sommer!

Kontoret vil kun være delvis bemannet i sommerferien. Er det ingen på kontoret, ring organisasjonssjef Olav Sande.

Fleire innlegg frå Rogalands-utsendingane

Arnstein Røyneberg

Under årsmøtet var Arnstein Røyneberg , Lisa Breiland og Bente Gro M. Slettebø på talarstolen og snakka om forskning og utvikling, biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel og hvordan bruke heile garden sine ressursar i drifta.

Krav om lausdrift i melkeproduksjonen

Kjell Andreas Heskestad

Nestleiar Kjell Andreas Heskestad sa i sitt innlegg at det handler om framtiden til små og mellomstore melkebruk

Pelsdyrhald er eit viktig dyreslag i norsk landbruk

Ola Andreas Byrkjedal

Fylkesleiar Ola Andreas Bykjedal tok opp pelsdyrhald som er ein del av og eit viktig dyreslag i norsk landbruk.

Tor Inge Eidesen sitt innlegg på årsmøtet

Tor Inge tok i sitt innlegg opp korleis betre økonomien i kornproduksjonen og at ordingar som premiere kvalitet må innførast.

Norges Bondelag sitt årsmøte er i gang på Lillehammer

Delegasjonen frå Rogaland

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal har med seg 11 engasjerte utsendinger på årsmøte

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal og org. sjef Olav Sande er på representskapsmøte i Norges Bondelag.

Foto fra NRK

I morgon onsdag den 10. og torsdag den 11. juni er det årsmøte i Norges Bondelag. Tema for rep. skapsmøte er evaluering av jordbruksoppgjeret, forhandlingane og resultat.

Landbruksdebatt med lokale politikarar frå Time på Jærdagen 2015

Time politikarar

Time Bondelag arrangerte landbruksdebatt med lokale politikarar på Jærdagen. Viktige tema som blei tatt opp var blant anna kommunevalg, kommunesamanslåing ,jordvern og bomringen på Jæren.

Våre samarbeidspartnere