Det blir demonstrasjon av plastpresse og praktisk håndtering av plasten. Du vil også lære om hvordan plast oppfører seg i jorda, og får se konkrete eksempler på dette på gården. Du vil dessuten få gode tips til hvordan landbruksplasten bør håndteres for at den skal kunne gjenvinnes.

Markdagen retter seg mot alle produsenter som bruker ulike typer landbruksplast, rådgivere og forvaltning.

Markdagen arrangeres av Forum landbruksplast med støtte fra Handelens Miljøfond.

Velkommen til en markdag der plast på tunet står i fokus!

Sted: Markdagen starter ved fjøsen til heltidsbonde Marianne Goa i Goaveien 51 på Randaberg. Etter den praktiske delen på gården fortsetter programmet med lunsj, spennende innlegg og erfaringsutveksling på kommunehuset i Randaberg.

Påmelding: Fyll ut påmeldingsskjema på nett innen 15. mai. Førstemann til mølla - begrenset antall plasser!

Pris: Det er gratis å delta.

Program

10.30: Registrering – kaffe/te og litt å bite i

11.00: Velkommen til markdag om plast på tunet. Introduksjon v/representant fra Forum landbruksplast

11.10: Slik håndterer jeg rundballeplasten v/Marianne Goa, heltidsbonde og tillitsvalgt i Randaberg bondelag

11.40: Produksjonsmiljø på gården – erfaringer fra Senior/KSL-revisor Martin M. Haarr

12.00: Lunsj på kommunehuset

12.45: Er nedbrytbar plast egentlig nedbrytbar? - resultater fra DGRADE-prosjektet v/Claire Coutris, NIBIO (https://www.nibio.no/prosjekter/dgrade-nedbrytning-av-bionedbrytbar-plast-i-jord-og-avfallsstrommer)

13.15: Åpent blikk på landbruksplast: Hva er viktig for deg? Erfaringsutveksling om utfordringer og løsninger v/Birgitta Ralston og Cecilie Baann, PROLAND-prosjektet

13.45: Beinstrekk og kaffe

14.00: Hva er hva i landbruksplastens verden, og hvordan håndterer vi det? Tips og triks til innsamling og gjenvinning, v/Plastretur og Grønt Punkt Norge

14.30: Programslutt