Nyheter

Bonde med skule på garden

På Haugen gard i Skjold i Vindafjord er det plass til både folk og fe. I tillegg til Jan Idar Haugen, kona Kari Synnøve og fem barn, er garden husly for både kyr, sauer, griser, ender, marsvin, kaninar, geiter og hestar.

Rogaland er med i kampen om Landbruksdirektoratet

Neste fredag reiser ein rogalandsdelegasjon til Oslo for å selja inn fylket som den beste plassen å flytta Landbruksdirektoratet til.

Bybonden Kalle

Karl Anders Nilsen driv gard eit steinkast frå Ullandhaugtårnet, midt i Stavanger. Å ta hensyn til naboar er noko han alltid tenkjer på i arbeidet sitt.

Mye lort og mye varme – åpning av biogassanleggene på Grødaland og Vitengarden

IVAR IKS åpnet i dag det nye biogassanlegget på Grødaland. Anlegget er et av de største i sitt slag, og vil, sammen med anlegget på Mekjarvik, kunne produsere nok gass til å forsyne alle regionens busser med drivstoff.

- Eg er positivt overraska

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, meiner næringskomiteen si innstilling til jordbruksmelding er mykje betre enn utgangspunktet.

Marit på besøksrunde

Tysdag var fylkesleiar Marit Epletveit på besøk hjå Fylkesmannen i Rogaland.

Frokost og gardsquiz for Sandnes-politikarar

- Dei fekk nok eit nytt syn på kor mykje jobb som ligg bak både mjølk og kjøt før det når butikken, seier Anne Lise Sollien Brunes.

Guttorm ventar 1200 lam i vår

Guttorm Gudmestad på Rennesøy har 600 sauer som skal lemma på få veker. Rennesøy er blant dei tidlegaste i landet på lemminga.

- Kulturbeite er ekstremt viktig for rogalandsbonden

Les kva leiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, sa frå talarstolen i representantskapsmøtet i Oslo sist veke.

Rift om investeringsmidler i Rogaland

Rogalandsbønder vil satsa som aldri før og har søkt Innovasjon Norge om til saman 520 millionar kroner til investeringar. Potten til fordeling er på 42 millionar.

Gulrøter i sandjord på Ogna

Jorda på Ogna gjer at familien Skjørestad på Ogna gard kan så gulrøter ekstra tidleg. Kvart år blir det dyrka opp mot 400 tonn gulrøter her, i tillegg til 180.000 buntar.

- Engasjer dykk i E39 nå

Bondelagsleiar Marit Epletveit er klar i sin tale. Bøndene må kjenna si besøkstid og uttala seg om ny E 39 før det er for seint.

Vil ha Landbruksdirektoratet til Rogaland

Fylkesordførar og fylkesmann har gått saman for å få flytta Landbruksdirektoratet frå Oslo til Rogaland. Rogaland bondelag støttar dette og deltek i arbeidet med å få flytta arbeidsplassane vestover.

Politisk verkstad med Geir Pollestad

Torsdag inviterte Geir Pollestad (Sp) til politisk verkstad på Haugen gard i Skjold.

Møt instasauen Dumbo

Dei færraste sauer har eigen instagramkonto. Det har Dumbo. Her får ho hjelp av matmor og bonde Ida Nerheim til å fortelja om livet som sau.

Landbruket inntar facebook

Ny trend spreier landbruksbilete på sosiale medier.

Jordtjuven og forbrukarstyrt handlekorg – dette meiner årsmøtet til Rogaland bondelag

Kvart år kjem årsmøtet i Rogaland bondelag med nokre uttaler - resolusjonar. I år var det makta hjå forbrukaren, arkeologar og jordvern som vart trekt fram.

Marit Epletveit er ny leiar i Rogaland bondelag

Årsmøtet i Rogaland bondelag valde laurdag Marit Epletveit frå Gjesdal bondelag til ny leiar.

Småglimt frå politisk time på årsmøtet

Frp meiner dei har sett landbruket på agendaen, medan Sp vil ha 18-årsgrense på landbruksmeldinga. Politikarane fekk høvet til å fronta sin landbrukspolitikk på Rogaland bondelag sitt årsmøte.

- Kor er vernet av dyrka og dyrkbar jord til matproduksjon?

Avtroppande leiar i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal, er i sin opningstale på årsmøtet, bekymra for at dei store samferdselsprosjekta i fylket vil ta mykje landbruksjord.

Regjeringa vil ha meir fisk og mindre raudt kjøt

Tysdag presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) regjeringa sin handlingsplan for kosthald. Handlingsplanen vart presentert på konferansen Måltidsglede i Stavanger.

Rekordoppmøte på bondelagsmøte på Bore samfunnshus

80 personar ville få med seg nytt om framtida for landbruket på Jæren. Møtet i regi av bondelaga i Klepp og Sola bondelag sette ny rekord.

Siste styremøte for Ola Andreas

Snart er det hans bilete som heng på veggen. Mandag hadde styret i Rogaland bondelag sitt siste møte før årsmøtet.

Ny medarbeidar

Jorunn Erga Steinsland begynte 1. mars i eit vikariat som rådgjevar hjå Rogaland Bondelag.

“Fremtidslandbruket på Jæren – størst mulig, eller rom for alle?”

Storsamling på Bore samfunnshus 7. mars klokken 19.30. Enkel servering. Alle er velkomne. Arrangørlag: Bore, Klepp, Orre og Sola bondelag.

Snart frist for å søka om førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak

Privatpersonar, organisasjonar og kommunar kan søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak hjå Fylkesmannen i Rogaland. Fristen er 15. februar.

Varselbål mot jordbruksmeldinga

Lokallag i hele Rogaland tente i går bål i protest mot jordbruksmeldinga og regjeringens liberaliseringspolitikk. Her er noen av bildene fra aksjonen.

Varhaugmøtet 2017

Det årlige jordbrukspolitiske stormøtet på Varhaug handlet denne gangen om jordbruksmeldinga, som vil legge langsiktige føringer for jordbruket. Statsråd Dale, bondelagsleder Bartnes, og stortingsrepresentantene Storberget, Pollestad og Farstad deltok på debatten.

Landbruksdag med statssekretær Terje Halleland

Fredag 27. januar arrangerte representanter fra Rogaland Bondelag og lokallaga i Vindafjord møte mellom statsekretær Terje Halleland og bønder og næringsmiddelindustri i Vindafjord.

Stormøte på Varhaug mandag 30. januar

Bondelaga i Hå, Hå kommune og Sparebank 1, SR- bank inviterer til stormøte på Varhaug mandag 30. januar kl. 19.00.

Til kamp mot «billigmat-modellen»

Med bondelagsleder Lars Petter Bartnes i spissen varsler et samlet representantskap kamp mot regjeringens «billigmat-modell» for landbruket.

Problemer med sentralbordstelefonen

Fylkeskontoret i Rogaland har problemer med sentralbordstelefonen, vennligst ring våre medarbeidere direkte på mobil.

Valnemnda i Rogaland Bondelags innstilling til årsmøte

Marit Epletveit, leiar i Gjesdal Bondelag, er innstilt som ny styreleiar i Rogaland Bondelag.

Fryktar senteralisering

Jordbruksmeldinga om framtidas landbruk blir ikkje godt mottatt i næringa. Fleire forslag vil gå ut over jordbruket i distrikta, seier Jan Idar Haugen, styremedlem i Rogaland Bondelag til Grannar.

NORGES BONDELAG søker rådgiver i Rogaland

Ved vårt fylkeskontor i Rogaland er det ledig et vikariat som rådgiver i 6 måneder med mulighet for forlengelse. Kontorsted er Sandvikveien 21, Stavanger og har 4 ansatte.

Fagdag med tema jakt på store rovdyr, jerv, gaupe, ulv og bjørn

Laurdag 3. desember. Kl 10.30-1600 på Tysværtunet, Aksdal. Det bler fagdag med tema jakt på store rovdyr, jerv, gaupe, ulv og bjørn. Kurset er gratis opent for alle interesserte – medlemmer og ikkje-medlemmer.

Ingve Berntsen er Årets Unge Bonde

Den nyslåtte Årets unge bonde, Ingve Berntsen har et stort engasjement. – Endringene i konsesjonsloven er direkte kontraproduktivt for å få flere inn i næringa.

Fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal stiller ikke til gjenvalg ved årsmøte 2017

Ola Andreas Byrkjedal har vært fylkesleder i Rogaland Bondelag i 5 år og, han velger å ikke stille til gjenvalg ved årsmøte i mars 2017. Byrkjedal ønsker å prioritere gårdsdriften hjemme i Byrkjedal, men synes årene som fylkesleder har vært interessante og spennende. Vi ønsker å gå ut med dette allerede nå slik at valgnemda kan få komme i gang med sitt arbeid.

Unge bønder- kurs 2016

Det var hele 56 påmeldte på årets unge bønder-kurs som ble avholdt på alstor hotell, 28.-29. oktober i forbindelse med Agrovisjon 2016. Kurset er et samarbeide mellom Rogaland Bondelag og Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland

Agrovisjon 2016

Det var topp stemning og besøksrekord med hele 14670 besøkende på Agrovisjon 2016 i helga. Rogaland Bondelag vervet 35 nye medlemmer.

Agrovisjon 2016- 28.- 30. oktober.

Utstillingen er i år Agrovisjons største med hele 20.000 m2 utstillingsareal! Det vil blant annet være livdyrauksjon og ponniridning under årets Agrovisjon. Til konferansen kommer blant annet leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og administrerende direktør i landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen med flere. Besøk oss på vår stand i hall C.

Rogaland Bondelag har vokst til 6.500 medlemmer

Rogaland Bondelag har per i dag 6.500 medlemmer, som det høyeste medlemstallet siden 2010. "-Et tegn på at folk ser nødvendigheten av norsk matproduksjon, fordelt over hele landet," sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Oktober er måneden for haustmarken

Her er et bilde fra haustmarken i Randaberg som var lørdag 24. september.

Tur med kokkeelever

Rogaland Bondelag arrangerte også i år tur med kokkeelever fra videregående skoler. 50 elever og lærere fra Jåttå og Karmsund videregående skole ble med på gårdsbesøk på Jæren, før de lagde en festmiddag av lokale råvarer.

Utstilling av sau i 70 år i Bjerkreimsmarken

Bjerkreimsmarken blir heldt for 30. gang i år den 23-25. september, men visste du at Marken bygger vidare på en tidlegare saueutstilling på Hompen som ble heldt årlig frå 1946? I anledning av jubileet er det laget et jubileumsskrift, som du kan finne som pdf her.

Å elska ein bonde

Tid: Lørdag 29. oktober 2016 Sted: Stavanger Forum

Fagdag om økologisk landbruk

Tirsdag 27.09 kl. 10-14 i auditoriet på Øksnevad VGS Oikos Rogaland/ØKOUKA inviterer i samarbeid med Landbrukets ØKOLØFT til fagdag om rådgiving, sertifisering og markedet innen økologisk landbruk. Vi får også vite mer om hverdagen som økologisk produsent.

Åpen Gård på Randaberg og Sokndal

Bondelaga i Randaberg og Sokndal inviterer til Åpen Gård på søndag! Det blir varierte aktiviteter som hopp i høyet, visning av dyr, natursti og lignende. Salg av is og grillmat. Arrangementet er som alltid gratis.

Styret og kontoret i Rogaland Bondelag drar på studietur til NMBU i Ås, 23.-24. august 2016.

I løpet av studieturen avholder vi også styremøte for fylkesstyret og et fellesmøte med Akershus Bondelag.

Unge bønder-kurs 28.-29. oktober 2016

Rogaland Bondelag og Samarbeidsrådet i Rogaland ønsker velkommen til årets unge bønder-kurs som arrangeres i forbindelse med Agrovisjon 2016 på Stavanger Forum. Målet med kurset er å gi nyttig kunnskap til unge som har eller skal overta gården. Det vil blant annet bli gitt en innføring i juss og eierskifte, tilskuddsordninger landbruksøkonomi og HMS.

Våre samarbeidspartnere