Nyheter

Landbrukskonferansen "Jakten på den grøne diamant" -

Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Rogaland Bondelag, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, LO og NHO arrangerte landbrukskonferanse 19. mars.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Debattmøte

Nationen feirar hundreårsjubileum i år og skal i arrangere ein serie debattmøte over heile landet. Det første er eit møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars. Det andre er eit møte om dyrevelferd på Garborgsenteret på Bryne den 21. mars. Begge møta startar kl. 19.00

Bilete frå årsmøtet

Her er nokre av bileta som ble tatt under årsmøtet

Valg av nytt styre ved Årsmøte 2018

Den nye lederduoen i Rogaland Bondelag. Marit Epletveit ble gjenvalgt som leder og Jan Idar Haugen ble valgt som nestleder. Vi takker Laurits Stokkeland og Kjell Andreas Heskestad for jobben de har gjort. Og ønsker May Britt Lode og Bente Gro M Slettebø velkommen inn i styret. Ole Martin Eikeland var ikke på valg og fortsetter med dette i styret i Rogaland Bondelag.

Uttale fra årsmøtet i Rogaland Bondelag

Årsmøtet i Rogaland Bondelag seier nei til nedlegging av pels og ja til å sitte i førersetet for forbedring av dyrevelferd. Les uttalene her.

Leiars tale

Her les du fylkesleiarens tale til årsmøte i Rogaland Bondelag

Krf vil la staten betale utgraving

Kristelig Folkeparti har fremmet forslag i Stortinget om å endre regelverket slik at staten må ta regningen ved utgraving av fortidsminner på gårdsbruk. – Forslaget er svært fornuftig, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.

Maglande dyrevelferd gir trekk i tilskot

Landbruksforvaltninga i Rogaland har i lang tid hatt dialog med Mattilsynet og sett på korleis brot på dyrevelferdsregelverket skal handterast ved utmåling av produksjonstilskot i jordbruket.

Møte med tema foran jordbruksforhandlingane 2018.

Litt forsinka pga. vinterveret, vart medlemsmøtet i Helleland og Sokndal Bondelag arr. 20.februar på Eia Grendehus. Det ligg på grensa mellom dei to kommunane og møtet vart kalla « møte på grensen».

Valgnemnda har kommet med sin innstilling til valg i Rogaland Bondelag 2018

Valgnemnda i Rogaland Bondelag gav en enstemmig innstilling på gjenvalg av Marit Epletveit fra Gjesdal som leder i ett år til. Videre er Jan Idar Haugen fra Skjold Bondelag innstilt som nestleder.

Yrkesmesse på Dalande videregående skole

I dag var det yrkesmesse på Dalane videregående. Standen har hatt stor interesse og over 200 gjester av 1400 har svart på quiz om landbruket. Flere vil bli avløsere og er klar for grønn utdanning! Dalane vgs trives godt i lag med Øksnevad videregående skole og Høgskolen landbruk og bygdeutvikling

Snart frist for å søka om førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak

Fylkesmannen informerer om at privatpersonar, organisasjonar og kommunar kan søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak. Fristen er 15. februar.

Kulturminnemøte om pelsdyr

Landbruket i konflikt med naturmangfald og kulturminne var tema, men stormøtet på Varhaug handla stort sett om pelsdyr.

Bartnes på rogalandsbesøk

Mandag var leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, på besøk i Rogaland før stormøtet på Varhaug mandag kveld.

Distriktsmøta vinteren 2018

Dei tillitsvalte i lokallaga i nord-fylket og sør-fylket vart samla i distriktsmøte på Aksdal og Ålgård denne veka.

Velkommen til distriktsmøte

Onsdag 24. og torsdag 25. januar blir det distriktsmøte i Rogaland bondelag.

Safteriet på Ullandhaug lager landets beste eplemost

Det lille Safteriet på Ullandhaug vant i går både førstepremie og tredjeplass for to av sine produkter på Norsk Eplefest of Hanens kåring.

- Politikarane tek vekk livsgrunnlaget til mange med eit pennestrøk

Regjeringa går inn for ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa, bare eitt år etter at Stortinget vedtok ei berekraftig utvikling av næringa. Pelsdyroppdrettar Jan Arild Seldal er sjokkert.

- Landbruket går krevjande tider i møte.

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, er svært skuffa over at regjeringa ønskjer ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa.

Me jaktar på gode kvardagsglimt

Har du eit godt kvardagsbilete frå landbruket? Del det med oss, så kan me dela det med fleire!

Bli med på jakta på den grøne diamant

Akkurat som diamanten må landbruksnæringa fram i lyset og foredlast for å glitra! 19. mars er det duka for stor, landbrukspolitisk konferanse på Clarion Hotel i Stavanger.

- Alle E39-korridorane bør vurderast med tanke på jordvern

Rogaland bondelag reagerer på at to korridorar til ny E39 er foreslått tatt ut av prosessen.

Landbrukspris i Suldal til Ole Martin og Marit Lovise Eikeland

Suldal kommune gir årets landbrukspris til styremedlem i Rogaland bondelag, Ole Martin Eikeland og kona Marit Lovise Eikeland.

Står samla for å sikra god dyrevelferd i landbruket

Mandag føremiddag sat representantar for mange landbruksorganisasjonar i Rogaland samla for å snakka om dyrevelferd.

Finalist til nasjonal bedriftsutviklingspris med "sjitne gulerøde"

Gartneriet på Vik i Klepp er nominert til den gjeve bedriftsutviklingsprisen i landbruket saman med Bjertnæs og Hoel AS frå Vestfold og Rørosrein AS frå Sør-Trøndelag.

Arkivjakt etter gjerdeplikt

Kjell Andreas Heskestad og Are Hauge Braaten tok turen til Statsarkivet i Stavanger, på jakt etter gamle dokumentar om gjerdeplikt langs jernbanen.

- Samvirkekonferansen 2018 er ein viktig konferanse

18.-19 januar inviterer Samarbeidsrådet i Rogaland til stor landbrukskonferanse. Meld deg på i dag!

-Faglaga må arbeida saman for å hindra dyretragediar

Rogaland bondelag støttar forslag om veterinærkrav i svinenæringa. – Nå må faglaga arbeida saman for å hindra dyretragediar, seier Marit Epletveit.

Fersk leiar med sterk historie

Guro vart overvelda då ho som 18-åring kom inn i landbruket. Sju år seinare er ho nyvald leiar i Lund Bondelag.

Bortfester du tomter?

Fristen for å foreta et engangsløft i festeavgiften er 31. desember.

Bonde med biogassanlegg kan få innovasjonspris

Grisebonde Olav Røysland frå Voll i Klepp er nominert til Innovasjonsprisen 2018 av Norsk landbrukssamvirke.

Korleis gjekk det etter Synne?

I 2015 åt store vassmasser seg inn mot både byggjefelt og gardar i Lund kommune. Korleis er det med beredskapen nå?

Vervepremie til det beste lokallaget i Rogaland

I forbindelse med Norges Bondelags vervekonkurranse, som går ut året, annonserer Rogaland en egen vervepremie til fylkets beste vervelag.

Distriktsmøte – ein møteplass for lokallag

Tre dagar, tre møte, tre plassar. Mange finn vegen til distriktsmøte denne veka.

- Nyttig med leiarmøte

Torbjørn Madland er fyrstereisgut og Inga Steinsland gammal travar på leiarmøta til Rogaland bondelag. Men at møtet er nyttig, er dei begge samde om.

- Landbruket må meir fram i den offentlege samtalen

Kommentator i Stavanger Aftenbladet, Harald Birkevold, meiner at både den enkelte bonden og landbruksorganisasjonane kan gjera ein betre jobb i å forklara og formidla kva ein held på.

Leiarmøte i Rogaland bondelag

10. og 11. november er gamle og nye leiarar i lokallaga i Rogaland samla til leiarmøte.

Det Vandrende Vervekurs til Hjelmeland

Den 8. november arrangerte verveutvalget i Rogaland Bondelag Vandrende Vervekurs i kommunehuset i Hjelmeland. Kurset er et tilbud til lalle lokallaga i Rogaland.

Jone Wiig får årets bygdeutviklingspris i Rogaland av Innovasjon Norge

Jone Wiig Garnteri AS valde å fokusera på det ekte, ærlege og skitne. Det har løna seg.

Skreiv under matmanifest på Egersundkonferansen

Framføre 200 deltakarar skreiv lokale aktørar under på Regionalt Matmanifest for Rogaland.

November er vervemånad i Norges bondelag

Du kan vera bruksmedlem, personlig medlem, husstandsmedlem eller medlem via eit selskap. Norges Bondelag har ein mengde medlemsfordeler. Bli ein av oss du og!

Jan Arild og Bjørg fekk Mikkelprisen 2017

Pelsdyrbøndene på Seldal i Sandnes vart heidra for god dyrevelferd og engasjement. – Dei er gode ambassadørar for hele pelsdyrnæringa, meiner utdelar av prisen.

Er du klar for Bondens marked?

Laurdag 21. oktober blir det Bondens marked på torget i Stavanger.

18. oktober er den store årsmøtedagen

Heile sju lokallag i Rogaland har invitert til årsmøte same dag.

Statskog gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen

Friluftsliv og norsk natur gir folkehelse og livskvalitet. Derfor gir Statskog ut én million kroner til store og små tiltak landet rundt som lokker folk ut i naturen.

Ragnhild deler frå både fjos og heim

- Eg prøver å vera eit heilt menneske, at folk føler dei møter den same Ragnhild, anten dei møter meg på Prix, i fjoset eller på facebook.

Er du bonde og ramma av naturskadar?

Her kan du lesa meir om korleis du dokumenterer og søkjer om erstatning for naturskade.

-Alle kan ta bilder som får oss til å huske

Det sa Oskar Puchmann, landskapsfotograf i NIBIO, før han viste bilder av landskapsendringer og nedbygging av matjord på jordvernkonferanse i Haugesund

Våre samarbeidspartnere