Nyheter

Ny organisasjonssjef i Rogaland

Me overlet ord og tonar til vår nye organisasjonssjef, Irene Tjøstheim.

Olav Sande takkar (og bukkar) av

Organisasjonssjef Olav Sande har i dag sin siste arbeidsdag på kontoret i Hillevåg

Mykje folk på Open Gard i Rogaland

Sola skein og oppmøtet var godt då det vart arrangert Open Gard i helga

Open Gard og Bonden i Sentrum

Det er gode muligheter til å oppleve roglandsbonden i full sving denne helga!

Ny tilsett på kontoret

Me måtte heilt til Finnøy for å finne ein verdig vikar for Marianne.

Om pølser og ungdomspolitikarar

Torsdag 15. august tok me ungdomskandidatane til fylkestinget på ein jordbrukstur der me synte fram gardsdrift, slakt og pølsemakeri. Ingen av delane gav avsmak.

Hun blir ny «bonde-sjef» i Rogaland

Irene Holta Tjøstheim er ansatt som ny organisasjonssjef for Bondelaget i Rogaland.

Mange møtte for pelsdyrhald

Det var eit godt oppmøte på Havtun gard på Byberg då Geir Pollestad, leiar i næringskomiteen på Stortinget, kalla inn til markering for pelsdyrhald.

Olaug møtte pelsbøndene

På veg til fjøsopning i Gjesdal ble landbruksminister Olag Bollestad møtt av frustrerte pelsdyrbønder.

Rådgiver - Rogaland Bondelag (vikariat)

Ved vårt fylkeskontor i Rogaland er det ledig et vikariat som rådgiver.

Vil du vere vår neste organisasjonssjef?

Vi søker en samfunnsengasjert og positiv organisasjonssjef med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken til vårt fylkeskontor i Rogaland med kontorsted i Stavanger.

Ny verdiskapingsrapport for Rogalandsjordbruket

Me er svært stolte av å presentere ein ny verdiskapingsrapport basert på tal frå 2017.

Motivert for å jobbe for Rogalandsbonden

Årsmøtet i Rogaland Bondelag ga fornya tillit til Marit Epletveit som fylkesleiar. Ole Martin Eikeland vart valt som ny nestleiar, og fekk fornya tillit som styremedlem.

Opptekne av krisepakka

I år er mange nye delegatar på årsmøte i Rogaland Bondelag. Jim Arild Håvarstein og Trond Arne Asbjørnsen frå Rennesøy Bondelag er to av dei.

Leiars tale

Les leiars tale til årsmøte i Rogaland Bondelag her.

Valgnemnda har kommet med sin innstilling til valg i Rogaland Bondelag 2019

Olaug Bollestad er første landbruksminister frå Rogaland sidan 1933

Sjølv om Rogaland er eit av landets viktigste jordbruksfylker, har me ikkje hatt landbruksministeren på lang tid.

Minneord – Svein Helge Harbo

Svein Helge Harbo døyde 10. januar 2019. Svein Helge var tilsett i Rogaland Bondelag frå februar 1981 til han slutta i oktober 2011. Første tida var han førstekonsulent på kontoret i Stavanger, men frå sommaren 1983 tok han over som organisasjonssjef. Den stillinga hadde han til han gjekk av. Årsmøtet i Rogaland Bondelag utnemnde han til æresmedlem same året.

Rovviltforvaltning i Rogaland

Kva aktørar er det i rovviltforvaltninga i Rogaland? Kan man søke om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskadar? Les om det her.

Landbrukskonferansen 2019

Landbrukskonferansen blir arrangert 18. mars på Clarion Hotell og har fått tittelen: "mat og matjord- makt og avmakt".

Ombo Bondelag 40 år

Ombo Bondelag er et aktivt lag som feiret 40 år som lag i helga. Rogaland Bondelag gratulerer så mye!

Møte om gjerdehald langs jernbanen

Rogaland Bondelag saman med bondelaga i Lund, Helleland og Hå arrangerte møte med grunneigarane langs jernbanen for å drøfte korleis me skal forhalda oss til naboskapet til Bane NOR.

Referat frå møte om grunneigarorganisering 29. november 2018

Helleland grendehus kl. 19.30-22.20

Møte om gjerding langs jernbanen

Har du eller nokon du kjenner utfordringar i forbindelse med gjerdehaldet langs jernbanen? Då kan dette møtet vere noko for deg eller dei.

Grunneigarmøte om Ny E39 Lyngdal-Ålgård 29. november

Rogaland Bondelag saman med bondelaga i Gjesdal, Bjerkreim, Helleland, Lund inviterer til grunneigarmøte om ny E39 frå Lyngdal til Ålgård.

100 år med Sandeid Bondelag

60 medlemmer var samla til fest for å feire Sandeid bondelag sitt 100 års jubileum fredag 9. november.

Ledermøte i Rogaland Bondelag 2018

Ledermøte i Rogaland Bondelag er i gang. På programmet i dag har vi hatt konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt som har snakket om marked og muligheter og 2. nestleder i Norges Bondelag Frøydis Haugen som har snakket om hva NB ønsker at lokallaga jobber med. Nå står omvisning på Stortinget for tur.

Rogalandsbønder overrakk trua matjord til politikarane

Sven Martin Håland frå Figgjo og Magnus Søyland frå Gjesdal deltok på Bondelagets markering forran Stortinget i dag.

Landbrukspodden inviterer til bondepub på Finnøy 19. oktober!

Den 19. oktober inviterer Landbrukspodden til bondepub med live innspilling på Finnøy og du er hjertelig velkommen!

Unge bønder-kurs 16.-17. November 2018

Kurset er et samarbeide mellom Rogaland Bondelag og Samarbeidsrådet i Rogaland og tar for seg blant annet eierskifte, juss, HMS og landbruksøkonomi.

Bjerkreim først ut

Årsmøtesesongen i Rogaland har starta. Først ut var Bjerkreim Bondelag.

Open gard på Bru

Aud Jorunn Gjedrem og Torleiv Jansen Bru inviterte inn til sin gard sundag 2. september

Dialogmøte med Bane NOR

Rogaland Bondelag har, saman med Lund Bondelag arrangert eit dialogmøte med Bane NOR.

Kva må til for å få marknaden i balanse i svinenæringa?

Det var tema på debattmøtet Rogaland Bondelag og Norsvin Rogaland arrangerte på Øksnevad vidaregåande skule 13. august.

Opent møte om fôrsituasjonen på Heskestad samfunnshus måndag 20. august 19.30

Rogaland Bondelag invitere til ope møte på bakgrunn av fôrsituasjonen. Vel møtt!

Alle plansjar frå tørkesamlingane

Rogaland Bondelag har arrangert tørkesamlingar i Undheim og Aksdal, og planlegg ein samling i Heskestad 20 august. Her finn du alle plansjane, samla under ett.

Fullt hus for å diskutere grovfôrsituasjonen på Jæren

Korleis skal ein fôre dyra til vinteren? Det vart tema for møtet som ble arrangert på Undheim samfunnshus den 6. august.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Rogaland Bondelag på Bondetinget i Norges Bondelag

Bondetinget i Norges Bondelag er i gang. Innleggene fra Rogaland Bondelag kan du lese i sin helhet ved å gå inn på denne saken.

Årets første Open Gard i Rogaland på Tveit

Noregs Bondelags Open Gard-konsept fyller no 30 år, og på Tveit vidaregåande skule er først ute i Rogaland.

Jordbruksoppgjøret 2018: Kutter i mangfoldet i norsk landbruk

- Regjeringa tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes etter å ha mottatt statens tilbud til jordbruksoppgjøret 2018.

Havglimt Barnehage på potetplantebesøk

I april var Krabbeavdelinga i Havglimt Barnehage var med på på å sette årets første poteter på Kvernevik.

Bonde: - Går kvoteprisen meir opp, så veit eg ikkje kva eg skal gjere

Kjetil Nilsen frå Randaberg betalar nær 400.000 kroner i året i leige for mjølkekvote og fryktar konsekvensane om kvoteprisen skulle gå ytterlegare opp, skriv Nationen.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Fylkesmannen: "Vil mangle over 100 000 dekar spreieareal for husdyrgjødsel"

Innstrammingar i gjødselvareregelverket vil gi store konsekvensar for jordbruket i Rogaland.

Omvising for næringssjefen i Rogaland Fylkeskommune

Elisabeth Faret, næringssjef i Rogaland fylkeskommune, fekk ein omvising i Rogalandsjordbruket.

Bjerkreim Bondelag er årets lokallag, og Lund Bondelag årets vervelag

Me gratulera Bjerkreim og Lund med det gode arbeidet i 2017!

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere