Nyheter

Ny verdiskapingsrapport for Rogalandsjordbruket

Me er svært stolte av å presentere ein ny verdiskapingsrapport basert på tal frå 2017.

Motivert for å jobbe for Rogalandsbonden

Årsmøtet i Rogaland Bondelag ga fornya tillit til Marit Epletveit som fylkesleiar. Ole Martin Eikeland vart valt som ny nestleiar, og fekk fornya tillit som styremedlem.

Opptekne av krisepakka

I år er mange nye delegatar på årsmøte i Rogaland Bondelag. Jim Arild Håvarstein og Trond Arne Asbjørnsen frå Rennesøy Bondelag er to av dei.

Leiars tale

Les leiars tale til årsmøte i Rogaland Bondelag her.

Valgnemnda har kommet med sin innstilling til valg i Rogaland Bondelag 2019

Olaug Bollestad er første landbruksminister frå Rogaland sidan 1933

Sjølv om Rogaland er eit av landets viktigste jordbruksfylker, har me ikkje hatt landbruksministeren på lang tid.

Minneord – Svein Helge Harbo

Svein Helge Harbo døyde 10. januar 2019. Svein Helge var tilsett i Rogaland Bondelag frå februar 1981 til han slutta i oktober 2011. Første tida var han førstekonsulent på kontoret i Stavanger, men frå sommaren 1983 tok han over som organisasjonssjef. Den stillinga hadde han til han gjekk av. Årsmøtet i Rogaland Bondelag utnemnde han til æresmedlem same året.

Rovviltforvaltning i Rogaland

ulv

Kva aktørar er det i rovviltforvaltninga i Rogaland? Kan man søke om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskadar? Les om det her.

Våre samarbeidspartnere