Nyheter

Beitesyning med Rogaland Arbeiderparti

Fredag 18. september tok me representantar frå Rogaland Arbeiderparti ut for å sjå på beite og ein god drøs om vann og klima.

Spørreundersøkelse om Brannvarslingsanlegg

Vi er pålagt å ha brannvarslingsanlegg i de fleste husdyrrom. Det ble i 2014 gjennomført en undersøkelse for å finne ut om brannvarslingsanleggene fungerte som tenkt.

Har du hugsa å søke om berekraftmidlar?

1. Oktober går fristen ut for å søke om støtte til skadeforebyggande tiltak frå Bondelagets og Gjensidiges berekraftfond.

Sjølvsagt er det og gøy på landet, Sjur Håland

Sjur Håland i Bondevennen hadde ein kommentar om Rogaland Bondelag sine sider på Facebook. Her er svaret frå styret i Rogaland Bondelag :)

Mandag 24. august var det styremøte i Rogaland Bondelag

Denne gang var disse sakene oppe:

Er du medlem i valnemnda i lokallaget? Bli med på nettkurs!

I haust skal de gjere ein viktig jobb for Rogalands-jordbruket – å finne nye, gode tillitsvalte for lokallaga. I så høve inviterer me dykk til eit nettkurs kl. 19.30 den 2. september.

Gjesdal Bondelag traff blink

Når riksmedia inntek lokalsamfunnet gjeld det å tenkje kreativt.

Vår matjord er di framtid

Styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, har nytta ferien til å skrive ned nokre tankar rundt matjord og landskap.

Sommerstengt på kontoret

Rogaland Bondelag tek ein velfortent sommarferie

Vegmyndigheitene snakkar om jordvern, men gjer ikkje noko med det

I alle fall når ein veljar trasé til ny veg. For endeleg har me fått svar på kva trasé ny E39 skal ta gjennom Sør-Rogaland.

Rogaland- og Stavangerpolitikarane står opp for jordbruket

Fylkesutvalet i Rogaland Fylkeskommune og formannskapet i Stavanger kommune står opp for jordbruket i sine høyringssvar om Klimakur 2030.

Kvifor snakker ikkje Rogalands-representantane på Stortinget om bøndene?

Med ein Klimakur-rapport som kan rasere landbruket i Rogaland, saknar me at Rogalands-representantane til Høgre kjem på bana. Eller er ikkje alle arbeidsplassane i landbruket noko å verne om?

Jordbruksforhandlingane trygt i hamn

Det har vore korte, men intense forhandlingar i Oslo, men ein kom i mål innan fristen.  Ein amputert utgåve av jordbruksforhandlingane er dermed fullført og signert.

Ei god helg for bøndene i Rogaland        

Auka tak for veterinærreiser og  gartnarar inn i ordninga for avlingsskade. Denne helga har verkeleg synleggjort den viktige rolla Rogaland Bondelag har for bøndene i Rogaland

Ingen i nærleiken av Nærbø

Rogaland Bondelag har hatt vervekonkurranse og fått ein meget verdig vinner.

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Matjorda i Time er viktigare enn nokon sinne

Verda er i krise og landet vårt treng meir mat produsert lokalt. Då kan me ikkje øydeleggje den jorda me treng for å mette Noreg.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Viktig informasjon om brenning av lyng og bråte

Foto: Rogaland Brann og Redning

Viktig beskjed frå Rogaland brann og redning; Utsett all brenning

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Tiltakspakke frå regjeringa

Regjeringa har i dag lansert fleire tiltak for å dempa ringverknadane frå korona-viruset

 Viktig informasjon om årsmøtesaker og valg 2020

Foto: FHI

Rogaland Bondelag jobber med å finne en digital løsning for avstemming av årsmøtesakene (arbeidsplan, årsmelding, budsjett, regnskap) + valg.

Me fulgte pelskompensasjonsdebatten på Stortinget

Tysdag 11. februar behandla Stortinget eit representantforslag om full erstatning for pelsbøndene.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Distriktsmøte på Bryne

Bondelagsåret er i gong, årets fyrste distriktstmøte er unnagjort.

Pressemelding frå Rogaland Bondelag

Bønder som har fått trekk i tilskot må få sakene sine prøvd på ny

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Mentorordninga kjem til Rogaland i 2020!

mentor sau

Etter eit treårig prøveprosjekt i nokre fylke og gode tilbakemeldingar, kan no bønder i heile landet søka om å få sin eigen mentor i 2020.

Inspirerande samling for leiarane i Rogaland Bondelag

Leiar og

Både nye og gamle leiarar var i helga samla til to dagars seminar på Scandic Forus.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

Styretur til Suldal

gjeitefjøs

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Rogaland Bondelag er på tur i pereferien

Styret i Rogaland Bondelag og dei ansette på kontoret er på tur til Suldal, det er difor ingen på kontoret 25-26 september.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Kontoret held stengt torsdag 12.09

Grunna kurs for dei ansatte er det ingen tilstade på kontoret i dag. Me stiller oppglødde og fulle av ny kunnskap på kontoret i morgon tidleg.

Ny organisasjonssjef i Rogaland

Me overlet ord og tonar til vår nye organisasjonssjef, Irene Tjøstheim.

Olav Sande takkar (og bukkar) av

Organisasjonssjef Olav Sande har i dag sin siste arbeidsdag på kontoret i Hillevåg

Mykje folk på Open Gard i Rogaland

Sola skein og oppmøtet var godt då det vart arrangert Open Gard i helga

Open Gard og Bonden i Sentrum

Det er gode muligheter til å oppleve roglandsbonden i full sving denne helga!

Ny tilsett på kontoret

Me måtte heilt til Finnøy for å finne ein verdig vikar for Marianne.

Om pølser og ungdomspolitikarar

ungdomskandidatar

Torsdag 15. august tok me ungdomskandidatane til fylkestinget på ein jordbrukstur der me synte fram gardsdrift, slakt og pølsemakeri. Ingen av delane gav avsmak.

Hun blir ny «bonde-sjef» i Rogaland

Irene Holta Tjøstheim er ansatt som ny organisasjonssjef for Bondelaget i Rogaland.

Mange møtte for pelsdyrhald

Det var eit godt oppmøte på Havtun gard på Byberg då Geir Pollestad, leiar i næringskomiteen på Stortinget, kalla inn til markering for pelsdyrhald.

Olaug møtte pelsbøndene

På veg til fjøsopning i Gjesdal ble landbruksminister Olag Bollestad møtt av frustrerte pelsdyrbønder.

Rådgiver - Rogaland Bondelag (vikariat)

Ved vårt fylkeskontor i Rogaland er det ledig et vikariat som rådgiver.

Vil du vere vår neste organisasjonssjef?

Vi søker en samfunnsengasjert og positiv organisasjonssjef med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken til vårt fylkeskontor i Rogaland med kontorsted i Stavanger.

Våre samarbeidspartnere