Nyheter

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Viktig informasjon om brenning av lyng og bråte

Foto: Rogaland Brann og Redning

Viktig beskjed frå Rogaland brann og redning; Utsett all brenning

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Tiltakspakke frå regjeringa

Regjeringa har i dag lansert fleire tiltak for å dempa ringverknadane frå korona-viruset

 Viktig informasjon om årsmøtesaker og valg 2020

Foto: FHI

Rogaland Bondelag jobber med å finne en digital løsning for avstemming av årsmøtesakene (arbeidsplan, årsmelding, budsjett, regnskap) + valg.

Me fulgte pelskompensasjonsdebatten på Stortinget

Tysdag 11. februar behandla Stortinget eit representantforslag om full erstatning for pelsbøndene.

Våre samarbeidspartnere