Nyheter

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

Styretur til Suldal

gjeitefjøs

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Rogaland Bondelag er på tur i pereferien

Styret i Rogaland Bondelag og dei ansette på kontoret er på tur til Suldal, det er difor ingen på kontoret 25-26 september.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Kontoret held stengt torsdag 12.09

Grunna kurs for dei ansatte er det ingen tilstade på kontoret i dag. Me stiller oppglødde og fulle av ny kunnskap på kontoret i morgon tidleg.

Ny organisasjonssjef i Rogaland

Me overlet ord og tonar til vår nye organisasjonssjef, Irene Tjøstheim.

Olav Sande takkar (og bukkar) av

Organisasjonssjef Olav Sande har i dag sin siste arbeidsdag på kontoret i Hillevåg

Mykje folk på Open Gard i Rogaland

Sola skein og oppmøtet var godt då det vart arrangert Open Gard i helga

Våre samarbeidspartnere