Nyheter

Maglande dyrevelferd gir trekk i tilskot

Landbruksforvaltninga i Rogaland har i lang tid hatt dialog med Mattilsynet og sett på korleis brot på dyrevelferdsregelverket skal handterast ved utmåling av produksjonstilskot i jordbruket.

Møte med tema foran jordbruksforhandlingane 2018.

medlemsmøte

Litt forsinka pga. vinterveret, vart medlemsmøtet i Helleland og Sokndal Bondelag arr. 20.februar på Eia Grendehus. Det ligg på grensa mellom dei to kommunane og møtet vart kalla « møte på grensen».

Valgnemnda har kommet med sin innstilling til valg i Rogaland Bondelag 2018

Valgnemnda i Rogaland Bondelag gav en enstemmig innstilling på gjenvalg av Marit Epletveit fra Gjesdal som leder i ett år til. Videre er Jan Idar Haugen fra Skjold Bondelag innstilt som nestleder.

Yrkesmesse på Dalande videregående skole

Yrkesmesse

I dag var det yrkesmesse på Dalane videregående. Standen har hatt stor interesse og over 200 gjester av 1400 har svart på quiz om landbruket. Flere vil bli avløsere og er klar for grønn utdanning! Dalane vgs trives godt i lag med Øksnevad videregående skole og Høgskolen landbruk og bygdeutvikling

Snart frist for å søka om førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak

tore austal sauesanking

Fylkesmannen informerer om at privatpersonar, organisasjonar og kommunar kan søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak. Fristen er 15. februar.

Kulturminnemøte om pelsdyr

Landbruket i konflikt med naturmangfald og kulturminne var tema, men stormøtet på Varhaug handla stort sett om pelsdyr.

Bartnes på rogalandsbesøk

Mandag var leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, på besøk i Rogaland før stormøtet på Varhaug mandag kveld.

Distriktsmøta vinteren 2018

distriktsmøte ålgård

Dei tillitsvalte i lokallaga i nord-fylket og sør-fylket vart samla i distriktsmøte på Aksdal og Ålgård denne veka.

Velkommen til distriktsmøte

Distriktsmøte 2018

Onsdag 24. og torsdag 25. januar blir det distriktsmøte i Rogaland bondelag.

Safteriet på Ullandhaug lager landets beste eplemost

safteriet førstepremie

Det lille Safteriet på Ullandhaug vant i går både førstepremie og tredjeplass for to av sine produkter på Norsk Eplefest of Hanens kåring.

- Politikarane tek vekk livsgrunnlaget til mange med eit pennestrøk

Jan Arild Seldal er tredje generasjon pelsdyroppdrettar på Seldal i Sandnes. Nå ser han ikkje lenger ei framtid i garden.

Regjeringa går inn for ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa, bare eitt år etter at Stortinget vedtok ei berekraftig utvikling av næringa. Pelsdyroppdrettar Jan Arild Seldal er sjokkert.

- Landbruket går krevjande tider i møte.

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, er svært skuffa over at regjeringa ønskjer ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa.

Me jaktar på gode kvardagsglimt

Nysgjerrige kyr.

Har du eit godt kvardagsbilete frå landbruket? Del det med oss, så kan me dela det med fleire!

Bli med på jakta på den grøne diamant

"Jakta på den Grøne diamant" er ein næringspolitisk konferanse på Clarion Hotel i Stavanger, 19. mars 2018.

Akkurat som diamanten må landbruksnæringa fram i lyset og foredlast for å glitra! 19. mars er det duka for stor, landbrukspolitisk konferanse på Clarion Hotel i Stavanger.

- Alle E39-korridorane bør vurderast med tanke på jordvern

Statens vegvesen foreslår å leggja vekk to av korridorforslaga til ny E39-trasè.

Rogaland bondelag reagerer på at to korridorar til ny E39 er foreslått tatt ut av prosessen.

Landbrukspris i Suldal til Ole Martin og Marit Lovise Eikeland

Prisen vart delt ut på Suldal kommune si julesamling.

Suldal kommune gir årets landbrukspris til styremedlem i Rogaland bondelag, Ole Martin Eikeland og kona Marit Lovise Eikeland.

Står samla for å sikra god dyrevelferd i landbruket

Landbruksorganisasjonar i Rogaland samla til møtet om dyrevelferd.

Mandag føremiddag sat representantar for mange landbruksorganisasjonar i Rogaland samla for å snakka om dyrevelferd.

Finalist til nasjonal bedriftsutviklingspris med "sjitne gulerøde"

Jone Wiig Gartneri AS er ein av tre finalistar til nasjonal bygdeutviklingspris med sine "Sjitne gulerøde".

Gartneriet på Vik i Klepp er nominert til den gjeve bedriftsutviklingsprisen i landbruket saman med Bjertnæs og Hoel AS frå Vestfold og Rørosrein AS frå Sør-Trøndelag.

Arkivjakt etter gjerdeplikt

ekstrarettsprotokoll

Kjell Andreas Heskestad og Are Hauge Braaten tok turen til Statsarkivet i Stavanger, på jakt etter gamle dokumentar om gjerdeplikt langs jernbanen.

- Samvirkekonferansen 2018 er ein viktig konferanse

Askild Eggebø, leiar i Samarbeidsrådet Rogaland, gler seg til konferanse 18.-19. januar.

18.-19 januar inviterer Samarbeidsrådet i Rogaland til stor landbrukskonferanse. Meld deg på i dag!

-Faglaga må arbeida saman for å hindra dyretragediar

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, støttar forslaget frå Norsvin om veterinærkrav i svinenæringa.

Rogaland bondelag støttar forslag om veterinærkrav i svinenæringa. – Nå må faglaga arbeida saman for å hindra dyretragediar, seier Marit Epletveit.

Fersk leiar med sterk historie

Guro Steinberg kom til Steinberg i Lund som 18-åring.

Guro vart overvelda då ho som 18-åring kom inn i landbruket. Sju år seinare er ho nyvald leiar i Lund Bondelag.

Bortfester du tomter?

feste

Fristen for å foreta et engangsløft i festeavgiften er 31. desember.

Bonde med biogassanlegg kan få innovasjonspris

Olav Røysland frå Voll i Klepp kan få Innovasjonsprisen 2018 av Norsk Landbrukssamvirke.

Grisebonde Olav Røysland frå Voll i Klepp er nominert til Innovasjonsprisen 2018 av Norsk landbrukssamvirke.

Korleis gjekk det etter Synne?

På synfaring på Eik i Lund for å sjå kva arbeid som er gjort etter Synne i 2015.

I 2015 åt store vassmasser seg inn mot både byggjefelt og gardar i Lund kommune. Korleis er det med beredskapen nå?

Vervepremie til det beste lokallaget i Rogaland

er du medlem i bondelaget

I forbindelse med Norges Bondelags vervekonkurranse, som går ut året, annonserer Rogaland en egen vervepremie til fylkets beste vervelag.

Distriktsmøte – ein møteplass for lokallag

Nærare 40 lokale tillitsvalde deltok på distriktsmøtet i regi av Rogaland bondelag onsdag kveld.

Tre dagar, tre møte, tre plassar. Mange finn vegen til distriktsmøte denne veka.

- Nyttig med leiarmøte

Torbjørn Madland og Inga Steinsland var to av 31 påmelde lokallagsleiarar på leiarmøte i Rogaland bondelag.

Torbjørn Madland er fyrstereisgut og Inga Steinsland gammal travar på leiarmøta til Rogaland bondelag. Men at møtet er nyttig, er dei begge samde om.

- Landbruket må meir fram i den offentlege samtalen

Harald Birkevold, kommentator i Stavanger Aftenblad.

Kommentator i Stavanger Aftenbladet, Harald Birkevold, meiner at både den enkelte bonden og landbruksorganisasjonane kan gjera ein betre jobb i å forklara og formidla kva ein held på.

Leiarmøte i Rogaland bondelag

Alle lokallagsleiarar i bondelag i Rogaland er kvart år samla til leiarmøte, saman med gjester frå andre landbruksorganisasjonar og inviterte foredragshaldarar. I år var denne gjengen samla.

10. og 11. november er gamle og nye leiarar i lokallaga i Rogaland samla til leiarmøte.

Det Vandrende Vervekurs til Hjelmeland

skuer mot fremtiden

Den 8. november arrangerte verveutvalget i Rogaland Bondelag Vandrende Vervekurs i kommunehuset i Hjelmeland. Kurset er et tilbud til lalle lokallaga i Rogaland.

Jone Wiig får årets bygdeutviklingspris i Rogaland av Innovasjon Norge

Jone Wiig får årets bygdeutviklingspris i Rogaland.

Jone Wiig Garnteri AS valde å fokusera på det ekte, ærlege og skitne. Det har løna seg.

Skreiv under matmanifest på Egersundkonferansen

Desse skreiv under på matmanifestet for Rogaland. Frå venstre: Solveig Ege Tengesdal, ordførar i Soknadal Trond Arne Pedersen, ordførar i Lund Olav Hafstad, bryggerieigar Harald Berensten, ordførar i Bjerkreim Torbjørn Ognedal og ordførar i Eigersund Odd Stangeland.

Framføre 200 deltakarar skreiv lokale aktørar under på Regionalt Matmanifest for Rogaland.

November er vervemånad i Norges bondelag

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Du kan vera bruksmedlem, personlig medlem, husstandsmedlem eller medlem via eit selskap. Norges Bondelag har ein mengde medlemsfordeler. Bli ein av oss du og!

Jan Arild og Bjørg fekk Mikkelprisen 2017

Bjørg og Jan Arild Seldal fekk Mikkelprisen 2017.

Pelsdyrbøndene på Seldal i Sandnes vart heidra for god dyrevelferd og engasjement. – Dei er gode ambassadørar for hele pelsdyrnæringa, meiner utdelar av prisen.

Er du klar for Bondens marked?

Det vil bli selt mange ulike produkt på Bondens marked, blant anna grønsaker.

Laurdag 21. oktober blir det Bondens marked på torget i Stavanger.

18. oktober er den store årsmøtedagen

Bjerkreim bondelag opna årsmøtesesongen med sitt årsmøte 3. oktober.

Heile sju lokallag i Rogaland har invitert til årsmøte same dag.

Statskog gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen

Ut på tur aldri sur.

Friluftsliv og norsk natur gir folkehelse og livskvalitet. Derfor gir Statskog ut én million kroner til store og små tiltak landet rundt som lokker folk ut i naturen.

Ragnhild deler frå både fjos og heim

Ragnhild Stokka Dyngeland ved kalvelandsbyen sin heime på garden på Lye.

- Eg prøver å vera eit heilt menneske, at folk føler dei møter den same Ragnhild, anten dei møter meg på Prix, i fjoset eller på facebook.

Er du bonde og ramma av naturskadar?

Mykje regn gir blaute kjelver ved Hå-elva.

Her kan du lesa meir om korleis du dokumenterer og søkjer om erstatning for naturskade.

-Alle kan ta bilder som får oss til å huske

Før og etter fastlandsforbindelse Vikevåg Rennesøy

Det sa Oskar Puchmann, landskapsfotograf i NIBIO, før han viste bilder av landskapsendringer og nedbygging av matjord på jordvernkonferanse i Haugesund

Landbruksdirektoratet kjem ikkje til Rogaland

Landbruksdirektoratet flyttar 30 årsverk til Steinkjer.

30 årsverk i Landbruksdirektoratet blir flytta til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Frå jord til bord med kokkeelevar

Zara Emilie Eriksen har plukka sitt fyrste, lilla blomkål.

Den lilla blomkålen på Vik i Klepp var populær då kokkeelevar frå heile fylket gjesta grønsaksåkeren.

Ein annleis slått på Nevland gard

Motorslåmaskin på Nevland gard.

Sjå kva Margunn og Per Nedrebø fekk besøk av i slåtten.

Lengste opphaldsperioden sidan mai

Tor Bjarte og Anne Grødem

Plutseleg tok regnet ein pause. Det er lenge sidan sist.

I fjor vart det Ingve, kven blir det i år?

Ingve Berntsen vart "Årets unge bonde" 2016.

Fristen for å nominera gode kandidatar til "Årets unge bonde" går ut 20. september.

Sauesanking under Hardangerjøkulen

Fornøyd sauebonde etter sauesanking

September betyr sauesanking for mange bønder, og det gjør det også for Inga Steinsland fra Bjoa.

- Bruk stemmeretten

Marit Epletveit

Rogaland bondelag takkar alle som har stilt opp på våre arrangement og debattar i samband med valkampen.

Hundrevis la sundagsturen til gards

Traktorkjøring på Øksnevad vgs under Åpen gård 3. september 2017.

Mange gjesta dei opne gardane på Øksnevad vgs og på Tjentland i Årdal sundag 3. september.

Bondens marked i Rogaland

Bondens marked treng fleire produsentar.

21. oktober kjem Bondens marked igjen til Rogaland og treng fleire produsentar. Vil du vera med?

Våre samarbeidspartnere