Nyheter

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Distriktsmøte på Bryne

Bondelagsåret er i gong, årets fyrste distriktstmøte er unnagjort.

Pressemelding frå Rogaland Bondelag

Bønder som har fått trekk i tilskot må få sakene sine prøvd på ny

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Mentorordninga kjem til Rogaland i 2020!

mentor sau

Etter eit treårig prøveprosjekt i nokre fylke og gode tilbakemeldingar, kan no bønder i heile landet søka om å få sin eigen mentor i 2020.

Inspirerande samling for leiarane i Rogaland Bondelag

Leiar og

Både nye og gamle leiarar var i helga samla til to dagars seminar på Scandic Forus.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Våre samarbeidspartnere