Denne personvernerklæringen gjelder for og beskriver hvordan Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS (Bondelaget) samler inn og behandler dine personopplysninger, enten du er medlem, tillitsvalgt i Bondelaget eller ansatt i samarbeidende Regnskaps-, Advokatkontor eller Takstmenn. Innsamlingen innhentes i mange kanaler, i både digitale og manuelle. I enkelte tilfeller henter vi opplysninger fra andre kilder, både offentlige og private institusjoner.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner. I 2018 ble EUs forordning om behandling av personopplysninger – General Data Protection Regulation (GDPR), norsk lov. Denne forordningen gir virksomheter nye plikter, og personene man behandler opplysninger om, får nye rettigheter.