Personvernerklæringen

  • Tips en venn om denne siden

Under finner du personvernerklæringen til Norges Bondelag.

Denne personvernerklæringen gjelder for og beskriver hvordan Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS (Bondelaget) samler inn og behandler dine personopplysninger, enten du er medlem, tillitsvalgt i Bondelaget eller ansatt i samarbeidende Regnskaps-, Advokatkontor eller Takstmenn. Innsamlingen innhentes i mange kanaler, i både digitale og manuelle. I enkelte tilfeller henter vi opplysninger fra andre kilder, både offentlige og private institusjoner.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner. I 2018 ble EUs forordning om behandling av personopplysninger – General Data Protection Regulation (GDPR), norsk lov. Denne forordningen gir virksomheter nye plikter, og personene man behandler opplysninger om, får nye rettigheter.

Våre samarbeidspartnere