Nils T. Bjørke er leiar i Norges Bondelag. Han har mjølkeproduksjon og driver med sau og hest i tillegg på garden i Voss. Nils var leiar i Hordaland Bondelag frå 2000-2006, styremedlem i Norges Bondelag frå 2006 og leiar fra 2009. Han har hatt verv i Hordaland BSF, Voss Bondelag, Innovasjon Hordaland og kontaktutvalgsleiar i Nortura.