Bryr Listhaug seg om jorda, eller bare om bonden og forbrukeren?

Publisert 
Av Ragna Kronstad,

All jord må drives skal forbrukeren få norsk mat. Og da trenger bonden bedre tid til å være bonde – og være der jorda er. Å satse på politikk kun for de største brukene er dessuten ikke særlig klimasmart.

”Dere vil ikke ha endringer”

Publisert 
Av Ragna Kronstad,
Ragna Kronstad, foto: Eivor Eriksen.

Slik lyder en påstand, jeg som representant for Norges Bondelag, kan møte eller observere i pressen. Dere? Hvem er dette ”dere”? Det er det første spørsmålet jeg må stille tilbake. Det andre spørsmålet jeg stiller, er hvilken endring er ”Vi” i mot?

Importert kjøtt og fôr er ikke klimavennlig

Publisert 
Av Ragna Kronstad,
Ragna Kronstad, foto: Eivor Eriksen.

Det må være lønnsomt å bruke gras og norsk korn. Slik kan et godt mat- og klimatiltak lyde.

Dyktige bønder

Publisert 
Av Ragna Kronstad,
Assisterende kommunikasjonssjef Ragna Kronstad, foto: Eivor Eriksen.

Vi trenger bønder i hele landet for å forvalte våre ressurser godt. Etter vår oppfatning er det sunt bondevett.

Våre samarbeidspartnere