Personforsikringer handler om å forsikre liv og helse. Dette er svært viktig for bonden som er den viktigste innsatsfaktoren i gårdsdrifta. Som selvstendig næringsdrivende har du heller ikke automatisk de samme forsikringsdekninger som lønnsmottakere, men må selv sørge for å forsikre liv og helse. Gode personforsikringer ivaretar det økonomiske hvis uhell eller sykdom rammer deg eller din familie. Landkreditt Forsikring drifter Bondelagets kollektive personforsikringer, og vi har ulike forsikringer som til sammen gir et komplett tilbud skreddersydd behovet for bonden. 

Gå til : https://www.landkredittbank.no/bondelaget/forsikring/ for å lære mer om de ulike personforsikringene og kontakt Landkreditt forsikring på  22 05 46 00 eller bondelaget@landkreditt.no for personlig rådgivning.