Personforsikringer handler om å forsikre liv og helse. Dette er svært viktig for bonden som er den viktigste innsatsfaktoren i gårdsdrifta. Som selvstendig næringsdrivende har du heller ikke automatisk de samme forsikringsdekninger som lønnsmottakere, men må selv sørge for å forsikre liv og helse. Gode personforsikringer ivaretar det økonomiske hvis uhell eller sykdom rammer deg eller din familie. Medlemskap i Bondelaget gir deg svært gunstige priser på Bondelagets Personforsikringer i Landkreditt Forsikring. Bondelagets Personforsikringer gir et komplett forsikringstilbud, skreddersydd for bonden. 

Gå til Landkreditt Forsikring for mer informasjon om personforsikringsfordelene du får som medlem i Norges Bondelag. Du kan også kontakte Landkreditt Forsikring på telefon 22 05 46 00 eller e-post: bondelaget@landkreditt.no