Landkreditt Bank er Bondelagets samarbeidspartner på bank og finansielle tjenester. Som medlem i Bondelaget får du følgende fordeler i Landkreditt Bank:

  • Kapitalkonto medlem - Sparekonto med medlemspris, for den langsiktige sparingen.
  • Vekstkonto - bankens beste sparerente fra første krone.
  • Kort og medlemskonto - Ingen årsgebyr når kortet er knyttet til medlemskonto.
  • Lån og driftskreditt til landbruket - Finansiering til konkurransedyktige vilkår, som gir medlemskap i Landkreditt SA.
  • Fondssparing og pensjonssparing Som medlem betaler du ingen tegnings- og innløsningsprovisjon i våre rentefond, og 0,15% tegnings- og innløsningsprovisjon i våre aksjefond.
  • Bli eier – med landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt hos oss, blir du medlem i samvirket Landkreditt SA, og får muligheten til å påvirke konsernets framtid.

Les mer på Landkreditts hjemmesider