Medlemskap i Bondelaget gir deg svært gunstige bank- og lånebetingelser i Landkreditt Bank:

  • Kapitalkonto medlem - Sparekonto med medlemspris, for den langsiktige sparingen.
  • Vekstkonto - bankens beste sparerente fra første krone.
  • Kort og medlemskonto - Ingen årsgebyr når kortet er knyttet til medlemskonto.
  • Lån og driftskreditt til landbruket - Finansiering til konkurransedyktige vilkår, som gir medlemskap i Landkreditt SA.
  • Bondelagets boligstart. Et boliglån med rabatt til neste generasjons ung bonde. 
  • Fondssparing og pensjonssparing. Som medlem betaler du ingen tegnings- og innløsningsprovisjon i våre rentefond, og 0,15% tegnings- og innløsningsprovisjon i våre aksjefond.
  • Bli eier – med landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt hos oss, blir du medlem i samvirket Landkreditt SA, og får muligheten til å påvirke konsernets framtid.

Gå til Landkreditt Bank for mer informasjon om bankfordelene du får som medlem i Norges Bondelag. Du kan også kontakte Landkreditt Bank på telefon 23 00 08 00 eller e-post: bondelaget@landkreditt.no