Nyheter

Viktig inntektsløft for bonden

Eit samla jordbruk har framforhandla ein avtale for 2025 på over 3 milliardar. – Ein viktig avtale som gir rom for vesentleg auka inntektsmoglegheiter, seier fylkesleiar Eirin Trintrud.

Innspill til høring om ny gjødselbrukforskrift er levert

Buskerud Bondelag har nå sendt inn sitt innspill til høring om ny gjødselbrukforskrift. Forskriften, som den foreligger i høringsbrevet, vil gjøre det mer krevende å nå målet om økt selvforsyning og økt matproduksjon.

Ikkje bra nok - treng meir enn fine ord om sjølvforsyning !

Ikkje bra nok - treng meir enn fine ord om sjølvforsyning, seier fylkesleiar Eirin Trintrud om Statens tilbod. – Vi treng meir satsing på grovforbaserte produksjonar, mjølkeprisen må opp, samordningsregelen må fjernast og risikoavlastinga er for dårleg, fastslår Trintrud.

Må tette meir av gapet for å auke sjølvforsyninga

Statens tilbod i jordbruksoppgjeret gir et betydeleg lågare inntektsnivå enn jordbrukets krav legger opp til. - Tilbodet ikkje godt nok til å svare ut Stortingets marsjordre om økt sjølvforsyning, seier fylkesleder Eirin Trintrud.

Jordbrukets krav: Økt sjølforsyning med inntektsløft

Norske bønder opplever en tøff økonomisk hverdag, og mange er i tvil om de ønsker å fortsette eller satse i næringa. Norges Bondelag krever flere satsinger som vi mener er helt nødvendig for å sikre og utvikle en løpende norsk matproduksjon i hele landet.

Norsk mat er beredskap - Vårkampanjen 2024

Under vårkampanjen har lokallagene vært ute og møtt forbrukeren i butikken. Her fylles handlenett med god og norsk mat.

Skuffende utfall av historisk dokument

I går, torsdag, møtte nesten 1000 mennesker opp på stordemonstrasjon foran Stortinget. Voteringen ble dog skuffende.

Gehør for våre synspunkter til Stortingsmelding nr. 11

I dag har vi møtt Buskerud Senterparti med Stortingsmelding nr. 11 og næringskomiteens innstilling som hovedtema.

Informasjonsmøte om ny Gjødselbrukforskrift

I forbindelse med revidering av gjødselregelverket inviterer Buskerud Bondelag inn til medlemsmøte.

Godt møte med fylkesordfører i Buskerud

-Landbruksnæringa er stor i Buskerud, og vi er glad for å ha et dialogmøte med dere i næringa, sa fylkesordfører Tore Opdal Hansen da han sammen med varaordfører Lavrans Kierulf ønsket Buskerud Bondelag velkommen.

Tilskudd for opprydding av eierløst søppel

Statsforvalteren har åpnet en tilskuddsordning til opprydding etter flommen, Hans.

Eirin Trintrud ny leder i Buskerud Bondelag

Eirin Trintrud ble valgt til ny leder på årsmøte i Buskerud Bondelag. – Jeg takker for tilliten og går til oppgaven med ydmykhet, jeg lover å jobbe for Buskerud-bonden og å bede vilkårene for norsk landbruk, sier nyvalgt leder Trintrud

Nes og Flå årets lokallag, Endre Rustand årets Gla`bonde

Buskerud Bondelag kåret Nes og Flå bondelag kåret til årets bondelag i 2023 og lokallagsleder i samme lokallag, Endre Rustand ble kåret til årets Gla`bonde under årsmøtemiddagen. – Veldig hyggelig å få en slik anerkjennelse, sier Endre Rustand

Norsk landbruk skal ikke legges ned

Norsk landbruk skal ikke legges ned! Det fastslo fylkesleder Håkon Haug Laa med ettertrykk da han åpnet leders tale. – Bonden er viktig for framtidas Norge og beredskapen, slo Haug Laa fast.

Tallgrunnlag og opptrappingsplan lagt fram – nå må det leveres

Etter lang tids venting legger Regjeringen nå fram tallgrunnlag, opptrappingsplan og plan for økt sjølforsyning. – Det er bra og etterlengtet, nå må Stortinget lande saken og Regjeringa må levere i jordbruksoppgjøret, fastslår fylkesleder Håkon Haug Laa

Høringer og jordbruksforhandlinger

Vinteren er en hektisk arbeidsperiode i Bondelaget med både jordbruksforhandlinger og mange andre høringer.

Vel gjennomført årsmøte for Bygdeungdomslaget

17.februar avholdt Buskerud Bygdeungdomslag sitt årsmøte på Eikvang i Modum.

Er du bekymret for ringormsmitte?

Ønsker man som bonde en ekstra trygghet ved kjøp av dyr, så kan man be om at dyret selges med veterinærattest.

Fullt hus på møte om mat, matsikkerhet og beredskap

Lokallagsleder i Norderhov Sogneselskap, Lars Fredrik Stuve, ønsket en fullsatt sal i Alles Kulturhus velkommen til møte om mat, matsikkerhet og beredskap. Egil Chr. Hoen, (NB) Tor Jacob Solberg, (NBS), Edel Urstad og Christian Anton Smedshaug (Agri Analyse) sto alle på lista over innledere.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Buskerud Bondelag er klar.

Minneord Olav Bjotveit

Mangeårig fylkessekretær og organisasjonssjef i Buskerud Bondelag Olav Bjotveit døde torsdag den 8.februar i en alder av 79 år.

Ledig plass til beitedyr i Flæfjelldrifta beiteområde

Det er nå ledig plass i Flæfjelldrifta beiteområde for besetninger som over tid har hatt høye tap til rovvilt på utmarksbeite. Per i dag er det plass til rundt 1000 sauer til i området, og det er ønskelig å fylle denne kapasiteten.

Bondelaget introduserer jordbrukskonto

Norges Bondelag har spilt inn forslaget om en «jordbrukskonto» i gårdsregnskapet, slik at bonden kan jevne ut inntektene over år. – Viktig grep som kan redusere risiko og som mange medlemmene våre ønsker seg, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Møte om matsikkerhet, beredskap og forbrukermakt og veien videre for norsk matproduksjon.

Norderhov Sogneselskap og Buskerud Bondelag inviterer til åpent møte om matsikkerhet, beredskap og forbrukermakt. Hva er veien videre for norsk matproduksjon?

Stort engasjement på regionmøtene

Denne uka ble det avholdt regionmøter på Gol og i Vikersund. Christian Anton Smedshaug, daglig leder for AgriAnalyse ga oss et innblikk i hva som kan skje fremover for landbruket.

Digital forslagskasse for jordbruksforhandlingene

For å gjøre det enklere for enkeltmedlemmer og interessenter fra andre organisasjoner å sende inn innspill til Buskerud Bondelag frem til jordbruksforhandlingene, lanserer vi nå vår digitale forslagskasse!

Arbeidet med jordbruksforhandlingene er i gang

Lokallaga har fått studiemateriellet, og om litt starter vi med regionmøtene. I år kan medlemmene også komme med forslag direkte i vår digitale forslagskasse.

Julehelsing frå Buskerud Bondelag

Startskuddet for jordbruksforhandlingene

Onsdag, 13.desember, gikk startskuddet for arbeidet med Jordbruksforhandlingene i Buskerud. Fylkesstyret, lokallagslederne og utvalgene var samlet til kick-off!

Stor vekst i Buskerud Bondelag

Første oktober satte Norges Bondelag i gang verveperioden. Lokallagene i Buskerud har svart på oppdraget.

Godt møte med Buskerud Sp

-Opptrappingsplan må på plass med denne regjeringa, det slo representantene fra Buskerud Sp fast da vi møtte de forrige uke. – Det er vi glade for å høre, kvitterte fylkesleder Håkon Haug Laa som også påpekte at det er viktig å ha god dialog med politikerne.

Fagtur kornøkonomi - Kielferga

NLR Øst og Kornprogrammet i Viken tilbyr nå fagtur kornøkonomi, som tilsvarer kurset kornskolen økonomi på Kiel-ferga.

Ledermøte 2023

22.-23. november gikk ledermøtet i Buskerud Bondelaget av stabelen. Hele 40 representanter møtte opp på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker.

Statsministeren med nyheter til flomrammede bønder

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i går Oskar Renslo på Nesbyen i Buskerud. Med seg hadde han 10 millioner i en ny søknadsbasert ordning for opprydding etter uværet "Hans".

Gule, blå og grønne bokser

Hva skjer med markedsordningene når gul boks er full? Det var tema når Norderhov Sogneselskap og Buskerud Bondelag arrangerte åpent møte onsdag kveld. Det var et toppa lag som stilte i panelet med representanter fra Norges Bondelag, Landbruks- og matdepartementet, Tine og Felleskjøpet.

Fullt hus på Bondepøbb!

27.oktober inviterte Gol Bondelag og Hallingdal Bygdeungdomslag til Bondepøbb! Det var fullt hus og underholdningen ved Anders Nordstad fanget alles oppmerksomhet.

Over 100 deltakere på møteplassene for bonden

I et samarbeid med Felleskjøpet Agri, Nortura og Tine inviterte vi til møteplass for bonden etter den tøffe vekstsesongen. Oppmøte viste at det var et viktig tilbud.

Har du opplevd skade på eiendom som følge av flom eller skred?

Hvilke ordninger finnes for deg som har opplevd å få skade på eiendommen etter sommerens vær?

En kveld som viste hvor viktig Bondelaget er for bygda

Vi tok en prat med lokallagsleder Endre Rustand i Nes og Flå Bondelag etter flomfesten som ble arrangert 29.september etter initiativ fra det lokale bondelaget.

Kornskolen 2023-2024

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte.

Vel gjennomført Jordnært

26,september ble Jordnært avhold ved Buskerud Videregående Skole. Jordnært er en møteplass, for elever og aktører i landbruket. Fokus på elevdelen var jordvern. -Veldig nyttig å få snakket med så mange elever om jordvern og verdien av matjorda, sier senior-rådgiver Ole And

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Møteplass for bonden etter innhøstinga

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske.

Bygdeungdommen vekker liv i Hallingdal

7.august 2023 var det et faktum at det igjen er liv i Hallingdal Bygdeungdomslag. Etter vel gjennomført Høstkurs er de klare for å starte styreåret.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Tørke og flom - store utfordringer for mange bønder

Mandag 28. august deltok Statsforvalteren, Buskerud Bondelag og NLR på befaring i Nedre Eiker. Lokallagsleder Knut Olav Stryken viste oss kornåkre med store skader som følge av tørke og flom.

Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel

Som følge av at flommen og uværet på Østlandet har gjort stor skade og også blokkert for innhøsting og gjødsling, har Landbruks- og matdepartementet derfor innført midlertidige regler som åpner for overflatespredning av gjødsel fram til 01. oktober.

Digitalt møte om miljøkrav

Tirsdag 29. august inviterte Kornprogrammet i Viken til møte om miljøkravene i Oslo og Viken.

Bedriftsutviklingsprisen i Landbruket 2023

Har du startet en vellykket og bærekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Meld deg på Bedriftsutviklingsprisen og muligheten til å vinne en pengepremie på 300 000 kroner.

Velkommen til Jordnært 2023

Jordnært er en jordnær møteplass for deg som bonde, eller for deg med interesser i landbruk, jordhelse og maten vår. Velkommen til Buskerud Gård 26.september 2023.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere