Nyheter

Godt møte med Buskerud Sp

-Opptrappingsplan må på plass med denne regjeringa, det slo representantene fra Buskerud Sp fast da vi møtte de forrige uke. – Det er vi glade for å høre, kvitterte fylkesleder Håkon Haug Laa som også påpekte at det er viktig å ha god dialog med politikerne.

Fagtur kornøkonomi - Kielferga

NLR Øst og Kornprogrammet i Viken tilbyr nå fagtur kornøkonomi, som tilsvarer kurset kornskolen økonomi på Kiel-ferga.

Ledermøte 2023

22.-23. november gikk ledermøtet i Buskerud Bondelaget av stabelen. Hele 40 representanter møtte opp på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker.

Statsministeren med nyheter til flomrammede bønder

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i går Oskar Renslo på Nesbyen i Buskerud. Med seg hadde han 10 millioner i en ny søknadsbasert ordning for opprydding etter uværet "Hans".

Gule, blå og grønne bokser

Hva skjer med markedsordningene når gul boks er full? Det var tema når Norderhov Sogneselskap og Buskerud Bondelag arrangerte åpent møte onsdag kveld. Det var et toppa lag som stilte i panelet med representanter fra Norges Bondelag, Landbruks- og matdepartementet, Tine og Felleskjøpet.

Fullt hus på Bondepøbb!

27.oktober inviterte Gol Bondelag og Hallingdal Bygdeungdomslag til Bondepøbb! Det var fullt hus og underholdningen ved Anders Nordstad fanget alles oppmerksomhet.

Over 100 deltakere på møteplassene for bonden

I et samarbeid med Felleskjøpet Agri, Nortura og Tine inviterte vi til møteplass for bonden etter den tøffe vekstsesongen. Oppmøte viste at det var et viktig tilbud.

Har du opplevd skade på eiendom som følge av flom eller skred?

Hvilke ordninger finnes for deg som har opplevd å få skade på eiendommen etter sommerens vær?

En kveld som viste hvor viktig Bondelaget er for bygda

Vi tok en prat med lokallagsleder Endre Rustand i Nes og Flå Bondelag etter flomfesten som ble arrangert 29.september etter initiativ fra det lokale bondelaget.

Kornskolen 2023-2024

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte.

Vel gjennomført Jordnært

26,september ble Jordnært avhold ved Buskerud Videregående Skole. Jordnært er en møteplass, for elever og aktører i landbruket. Fokus på elevdelen var jordvern. -Veldig nyttig å få snakket med så mange elever om jordvern og verdien av matjorda, sier senior-rådgiver Ole And

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Møteplass for bonden etter innhøstinga

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske.

Bygdeungdommen vekker liv i Hallingdal

7.august 2023 var det et faktum at det igjen er liv i Hallingdal Bygdeungdomslag. Etter vel gjennomført Høstkurs er de klare for å starte styreåret.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Tørke og flom - store utfordringer for mange bønder

Mandag 28. august deltok Statsforvalteren, Buskerud Bondelag og NLR på befaring i Nedre Eiker. Lokallagsleder Knut Olav Stryken viste oss kornåkre med store skader som følge av tørke og flom.

Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel

Som følge av at flommen og uværet på Østlandet har gjort stor skade og også blokkert for innhøsting og gjødsling, har Landbruks- og matdepartementet derfor innført midlertidige regler som åpner for overflatespredning av gjødsel fram til 01. oktober.

Digitalt møte om miljøkrav

Tirsdag 29. august inviterte Kornprogrammet i Viken til møte om miljøkravene i Oslo og Viken.

Bedriftsutviklingsprisen i Landbruket 2023

Har du startet en vellykket og bærekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Meld deg på Bedriftsutviklingsprisen og muligheten til å vinne en pengepremie på 300 000 kroner.

Velkommen til Jordnært 2023

Jordnært er en jordnær møteplass for deg som bonde, eller for deg med interesser i landbruk, jordhelse og maten vår. Velkommen til Buskerud Gård 26.september 2023.

Åpent digitalt møte om naturskadeordningen og tilskudd ved produksjonssvikt

Mange steder i Buskerud har ekstremværet Hans fått store konsekvenser for avlinger og gjort skade på annen måte, mange var rammet av forsommer tørke. Vi arrangere åpent digitalt møte tirsdag 29.august kl. 19:30-21:00 for gjennomgang av naturskadeordningen og produksjonssviktordningen. Møtelenke leger ned i saken

Store jordbruksarealer under vann på Ringerike

Ekstremværet Hans og de alvorlige konsekvensene det har ført med seg har skapt et stort informasjonsbehov om ulike ordninger og hvordan man skal forholde seg. Norderhov Sogneselskap og Buskerud Bondelag holdt informasjonsmøte for bønder i Ringeriksregionen 23. august hvor flere aktører deltok for å informere og svare på spørsmål

Etter ekstremværet - åpent møte 23.august, Ringerike

Buskerud Bondelag og Norderhov Sogneselskap inviterer til åpent møte onsdag 23. august på kl. 12:00 – 15:00 på Klækken Hotell. Statsforvalteren, Mattilsynet, Landbrukskontoret, Bondelaget og representant fra forsikring er med på møtet.

Store konsekvenser på Nesbyen og Flå etter ekstremværet Hans

Tirsdag 15.august inviterte Nes og Flå Bondelag og Buskerud Bondelag til befaring etterfulgt av et åpnet møte etter uværet «Hans». Det var ingen tvil om at uværet hadde lagt igjen store problemer og mange hadde spørsmål.

- Sterke inntrykk etter flommen

Nes og Flå Bondelag i samarbeid med Buskerud Bondelag arrangerte i dag befaring i Flå og Nesbyen etter ekstremværet, og avsluttet det hele med åpent møte på kulturhuset Nesbyen. – Det gjorde sterke inntrykk å se ødeleggelsene, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen.

Etter flommen - åpent møte Nesbyen Kulturhus 15.08. kl. 12:00

Nes og Flå Bondelag og Buskerud Bondelag inviterer til åpent møte på Nesbyen Kulturhus tirsdag 15. august kl. 12:00 - 15:00. Statsforvalteren, Mattilsynet, Norges Bondelag og representant fra forsikring er med på møtet. Fullstendig program under,

Uoversiktlig situasjon etter utfordrende vær

Uværet Hans har allerede gjort svært stor skade i øvre deler av fylket vårt, og vannmassene er nå på vei nedover i fylket. Har du fått skader på privat eiendom som følge av mye nedbør og flom, kan du ha krav på naturskadeerstatning. Husk at det er viktig å dokumentere skadene fortløpende.

Reisebrev fra Kornprogrammets fagtur!

Kornprogrammet i Viken inviterte til fagtur til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås 5.-.7. juli 2023. Hovedmålet var Brunnby lantbrukardagar, men det var lagt inn gårdsbesøk på vei til og fra. Det å besøke noen og få høre om deres drift, ga spennende faglige diskusjoner og ikke minst inspirasjon.

SE OPPTAK - Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterte til kort teamsmøte for bønder om temaet. Her kan du se det i opptak og laste ned presentasjonene.

Sommerhilsen fra fylkesleder

Etter en vinter med rekordmye snø som førte til en sein vår, kom sola. Nå har det vore mykje sol og lite regn over en periode, noe som har ført til store avlingsskader spesielt på kornet. Bondelaget jobber med å få erstatningsordningen til å fungere best mulig.

Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterer til kort teamsmøte for bønder om temaet fredag 30. juni. kl. 09.00 – 10.30.

Politikere på gårdsbesøk i Ål

Fylkestings- og kommunepolitikere fra Venstre, Frp, SV, Rødt, Sp og Høyre hadde satt av en dag til gårdsbesøk for å lære mer om fjellandbruket.

Varmt og tørt eller vått og kaldt? - Dokumenter skadene

Når været skaper store utfordringer og det resulterer i avlingssvikt en ikke har mulighet for å sikre seg mot, har en mulighet for å søke om tilskudd.

Politikere på gårdsbesøk i Lier

Lier viste seg fra sin beste side da fylkestings- og kommunepolitikere var på gårdbesøk på Gilhus gård og på Fellespakkeriet i Lier. – Vi er veldig glade for at dere har satt av en dag til å lære om landbruk, sa fylkesleder Håkon Haug Laa til politikerne og ønsket velkommen før han overlot roret til vertskapet på Gilhus Gård.

Sigdal i strålende sol

Buskerud Bondelag la styremøte 30.05. til Sigdal og lokallagsleder Roxana Stangebye på Ramstad gård. Sigdal viste seg fra sin aller beste side og vi besøkte Jokstad Vilt og Tamt, Sigdal Mølle og bonde Frode Haga. – Veldig fint for oss i styret å bli godt kjent med hele fylket vårt sier fylkesleder Håkon Haug La

Mangel på tilgang til plantevernmidler

Denne uka har Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgivning og Gartnerforbundet hatt møte med landbruks- og matminister Sandra Borch om tilgangen til plantevernmidler i frukt.

Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Bonden trenger inntektsvekst, og avtalen bidrar til det. Styrking av melkeproduksjon og velferdsordningene er viktige prioriteringer i avtalen, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Følg med og del på #bondeTV

Hva jobber bøndene med akkurat nå? Det kan du se 9. mai på Bondelagets Facebook og Instagram, og er du bonde selv vil vi gjerne at du deler fra egen gård!

Stor avstand i tetting av inntektsgap

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav. – Skal vi fjerne tvilen i landbruket slik at bonden fortsetter som matprodusent, er det helt nødvendig med et kraftigere inntektsløft, fastslår fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa.

Situasjonen alvorlig - nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

-Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, vi trenger bøndene i hele landet og i Buskerud, sier fylkesleder Håkon Haug Laa i Buskerud Bondelag.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Oppskrift på økt norsk selvforsyning

Norges Bondelag lanserer nå sin plan for hvordan Norge kan nå målet om 50 prosent selvforsyning på norske ressurser.

Gjenbruk av trevirke

Buskerud Bondelag deltar i prosjektet SirkTre som har som formål å bruke gammelt trevirke i nye bygningsmaterialer. Bondelaget har bevilget penger til prosjektet gjennom Norges Bondelags og Gjensidiges Bærekraftsfond.

Gol bondelag kåret til årets bondelag

Buskerud Bondelag deler også ut pris til årets lokallag. -Lokallaget har et styre som gjennomfører sine plikter og har alt på stell. -Men det vi ikke minst må trekke fram er at laget inviterte hele dalen på bondepub med stor suksess og svært godt oppmøte.

Årsmøtet besøkte Stein Gård

Også i år dro årsmøte i Buskerud Bondelag på tur. Denne gangen hadde vi lagt turen til historiske Stein Gård og Henrik Hornemann, bonde på gården, orienterte både om drifta og gårdens historie.

Roxana Stangebye kåret til årets Gla`bonde

Buskerud Bondelag har hvert år de senere årene kåret «Årets gla’bonde". Roxana Stangebye fikk den gjeve prisen årets Gla`bonde. - I tillegg til at hun framstår som svært positiv er hun også faglig veldig dyktig, sa fylkesleder Haug Laa

Håkon Haug Laa gjenvalgt som fylkesleder

På årsmøte i Buskerud Bondelag ble Håkon Haug Laa gjenvalgt som fylkesleder. Eirin Trintrud ble ny nestleder. Thomas Kjørstad, Sandsvær ble valgt inn som nytt styremedlem og Grethe Bergflødt Sylling, Lier ble valgt inn som nytt 1. varamedlem. Ole Anders Hodnungseth ble gjenvalgt, Bernt Gran var ikke på valg og fortsetter i styret.

Grønt fagsenter Buskerud 5år

Søndag 12. mars var det 5 år siden Grønt Fagsenter Buskerud så dagens lys og fredag 10. mars ble dette behørig feiret. – Det er svært prisverdig at fylkeskommunen har prioritert å bruke midler både på Grønt Fagsenter og nytt fjøs på Buskerud, sa nestleder Bernt Gran i sin hilsningstale.

Kornprogrammet i Viken inviterer til fagtur

I år går turen til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås i Sverige 5.-7. juli.

Invitasjon til veiledningsmøte for bruk av plantevernmidler på arealer nær vann

I 2023 vil Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler på gårder nær overflatevann og langs elver og bekker som renner ut i disse. Veiledningsmøte vil gå gjennom kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabilier i nærheten av vann.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere