Nyheter

#Komhit Røyse

Hole Landbrukslag deltar i sommerkampanjen #komhit og de har satt ut en ramme på Røyse. Røysehalvøya byr på vakkert kulturlandskapet med produksjon av korn, oljevekster, bær, grønnsaker og noe husdyr. Ramma finner du ved Røyse skole.

#Komhit i sommer

Bøndene setter sitt preg på landskapet i hele Buskerud, og det vil vi vise fram gjennom somerkampanjen #Komhit. Noen av stedene vil vi vie litt ekstra oppmerksomhet – denne gangen Leveld i Ål. – Vi viser veldig gjerne fram Leveld som også er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap, sier lokallagsleder Vidar Kolbjørnsgard.

Nyttig informasjon for beitebruker

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet en brosjyre «Beitedyr og rovvilt - samordnet informasjon». Brosjyren inneholder blant annet informasjon om forvaltningen, ansvarsfordeling, informasjon om de ulike fellingsmetodene, skadefelling, erstatning, tilskudd og kontaktinformasjon.

Ønsker rovviltnemnda for region 2 lykke til med arbeidet

Etter fylkestingsvalg blir det også oppnevnt nye medlemmer til rovviltnemndene. -Vi ønsker den nye nemnda for region 2 lykke til med arbeidet og ser fram til god dialog, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Generalforsamling i Landbruksparken AS

Landbruksparken AS avholdt generalforsamling mandag 18. mai, fylkesleder Håkon Haug Laa ble valgt inn i styret. Harald Buttedahl ble gjenvalgt som styreleder og Thomas Siegel fra Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ble valgt inn som nytt styremedlem.

Enighet om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021. -Jeg tror det er riktig i ei uoversiktlig tid å ha fått avklart rammer for norsk matproduksjon framover. Det er viktigere enn noen gang, også for bøndene i Buskerud sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Årsmøte Buskerud Bondelag

Styret Buskerud Bondelag. Bildet er tatt under årsmøtet 2019.

Årsmøtet i Buskerud Bondelag ble avholdt i 23. mars. For første gang har Buskerud Bondelag avholdt årsmøtet digitalt. Håkon Haug Laa ønsket velkommen til deltakerne og ordstyrer Erik H. Berg ledet årsmøtet.

Overrakte Landbrukets klimaplan til Viken-politikere

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, overrakte 22. april Landbrukets klimaplan til fylkesråd for klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, og leder av komité for finans, administrasjon og klima, Simen Nord.

Våre samarbeidspartnere