Nyheter

Drømmedag i Hallingdal

Tirsdag 20. september strålte sola fra skyfri himmel og i fjellet lyste høstfargene mot oss da vi viste fram landbruket og det vakre kulturlandskapet i Hallingdal for generalsekretæren i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård. – Veldig nyttig og hyggelig å treffe dyktige bønder og å lære mer om fjell-landbruket, fastslår Hjørnegård.

Moro å være svinebonde

Vi møter Knut Olav og Anette Stryken hjemme på gården i huset som er fra 1817. Her driver de med svin og korn. – Det er moro å være grisebonde, og jeg er stolt av at hver 5. gris i verden har Norsvin-gener, sier lokallagsleder og svinebonde Knut Olav Stryken.

Suksess for Matveien i Lier

Rundt 100 interesserte hadde tatt veien til Store Gilhus gård da konferansen Matveien 2022 gikk av stabelen 13.09. -Vi skal bygge opp en sentral møteplass for matnæringa og beslutningstakere, sa Lie-ordfører Gunn Cecilie Ringdal da hun ønsket velkommen. Innlederlista var spekket med gode innledere, blant dem var også leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Forsterking av strømstøtteordningen må til for å sikre matproduksjon.

Vi har vært på besøk hos veksthusbonde Hans Kristian Bjørnstad Jensen i Lier, og strøm var selvfølgelig et tema. – Jeg er glad for Bondelagets forslag til departementet om forsterking av strømstøtteordningen. Dette er en nødvendig justering for at ordningen skal fungere etter intensjonen og vil bidra til å sikre norsk matproduksjon, sier Jensen.

Elsker å være eplebonde og fotosynteseforvalter

Når Grethe Bergflødt Sylling mottar fylkesleder og organisasjonssjef er det midt i sesong og full aktivitet. Hun kaller seg eplekjekk bonde og fotosynteseforvalter. – Jeg er glad for å få dere på besøk og at Bondelaget har engasjert seg for fruktdyrkerne for å prøve å finne løsning på at det fra neste år ikke finnes alternative bekjempningsmetoder mot nattflylarver, viklere og møll, sier Bergflødt Sylling.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

De som driver i båsfjøs må kunne bli med videre

-Jeg kom fra Romania som jordbærplukker i 2015 og fra 2019 har jeg forpaktet et melkebruk med båsfjøs. Jeg er ung og ønsker å fortsette å være med bonde, vi må ha ordninger som bidrar til at sånne som meg kan være med videre, sa Roxansa Stangebye, lokallagsleder og 2.vara til styret i Buskerud.

Beiteressursene i utmarka trues av massiv hytteutbygging

-Jeg er fjellbonde, og skal fortelle om utfordringene med nedbygging av utmarka og beiteområdene som vi er avhengig av, sa fylkesleder Håkon Haug Laa i sitt innlegg til årsmøtet.

Alle må med både store og små

-Jeg tror vi alle er enige om at det må satses på små og mellomstore bruk de nærmeste årene, men vi må ikke glemme de store aktive gårdsbrukene, sa Ola Kure Skinnes i sitt innlegg på Bondetinget.

Jokstad Vilt og tamt fikk diplomet På lag med bonden

Sigdal og Eggedal bondelag fortsetter å sette pris på de som er på lag med bonden. Forrige uke mottok Jokstad Vilt og Tamt prisen. -Vi takker for tilliten, sier Jokstad Vilt og tamt.

Sigdal Mølle tildelt diplom "På lag med bonden"

Sigdal og Eggedal delte ut diplom «På lag med bonden» til Sigdal Mølle. 

Nyttig møte om jordbruksforhandlingene

Forrige uke inviterte Buskerud Bondelag til digitalt møte om jordbruksforhandlingene. Det var mange som hadde satt av tid til å høre 1. nestleder i Norges Bondelag Egil Chr. Hoen ta oss igjennom jordbruksavtalen fra A-Å

Godt møte med Høyre i Buskerud

Forrige uke møtte Buskerud Bondelag Høyres stortingsrepresentant Sandra Bruflot og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal. – Et godt møte, og vi er svært glad for at politikerne tar seg tid til å møte oss, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Nødvendig start på en viktig snuoperasjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023. – Dette er et første viktig steg i en særs viktig snuoperasjon for landbruket, sier fylkesleder Håkon Haug Laa og legger til at dette er et resultat som gir grunn til lettelse og forsiktig optimisme.

Delte ut diplom til butikker for å ha godt utvalg av lokalmat

Forrige uke delte Ål Bondelag ut diplom til Samhald Landhandel i Leveld, Joker-butikken på Torpo og Kafè Tid på Torpo. - De er flinke til å fremme lokalmat, sier lokallagsleder i Ål Vidar Kolbjørnsgard

Møtte Arbeiderpartiet

Torsdag 28. april møtte vi Buskerud Arbeiderparti, jordbrukets krav var selvfølgelig et viktig tema. – Det er viktig for oss å ha god kontakt med politikerne og er glad for at de tar seg tid til å møte oss, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Lokalmat i fokus på møte i Sigdal

Mandag 25. april hadde Sigdal og Eggedal Bondelag møte med tema lokalmat og reiseliv. – Et bra møte som ble holdt i samarbeid Sigdal Utvikling AS, sier lokallagsleder Roxana Stangebye

Et krav som sikrer matproduksjon

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Bra møte med stortingsrepresentanter fra Sp om grøntnøringa

Mandag kveld hadde flere storingsrepresentanter fra Senterpartiet tatt turen til Lier for å lære mer og høre om utfordringene i grøntnæringa i Buskerud. - Et veldig bra møte, sier styremedlem i Buskerud Bondelag Ola Kure Skinnes

Studietur med Kornprogrammet til Trøndelag

Kornprogrammet i Viken gjenopptar suksessen med fagtur! Endelig kan vi reise på tur igjen, og i år reiser vi til Trøndelag. Bli med på tur med faglig og sosialt innhold.

Frokostmøte på Ringerike

Norderhov Sogneselskap inviterte ordfører, rådmann og gruppeleder for de ulike partiene i Ringerike kommune til frokostmøte på Benterudstua. Tema for møte var «Jordbrukets betydning i Ringerike og de forestående jordbruksforhandlingene». Lars Fredrik Stuve, leder i Norderhov Sogneselskap, startet med å utfordre deltakerne til å forklare fotosyntesen.

Nyttig møte med SV

-Det som landbruket står oppe i nå er en regelrett krise som må løses akutt, det er det vi må gjøre aller først, sa SV's stortingsrepresentant fra Buskerud Kathy Lie da Buskerud Bondelag møtte henne til en prat 19. april

Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold i møte med næringskomiteen i Viken

- Vi trenger et inntektsløft og kostnadsdekning, for å sikre matproduksjonen i landet. Det var hovedbudskapet fra Akershus, Østfold og Buskerud Bondelag da vi møtte næringskomiteen i Viken fylkeskommune i dag.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nyttig grøntmøte

Det var et toppa lag med innledere som hadde tatt seg tid til å dra til Råde for å være med på fagmøte for grøntprodusenter i Akershus, Østfold og Buskerud. – Grøntprodusentene står for stor verdiskapning, og er viktig for bondelagene i Viken sa Ole Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold, da han ønsket velkommen til møte.

Fagmøte; Hva vil de neste årene bringe av muligheter og utfordringer for grøntprodusenter på Østlandet?

Endelig kan vi invitere til fagmøte for grøntprodusenter på Østlandet. Sett av tirsdag 5. april for å møte et stjernegalleri av innledere. Statssekretær Wenche Westberg, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, leder i Norsk Grønt Arne Kristian Kolberg, inspektør i Arbeidstilsynet Laila Grødal, jordbærprodusent Per-Fredrik Saxebøl og rådgiver i HMS Kari-Anne Aanerud kommer. Kommer du ?

Jord i drift er den beste beredskap

Årsmøte i Buskerud Bondelag vedtok uttalelse om matberedskap og inntektsløft.

Spennende besøk til N2 Applied på årsmøte

Årsmøte i Buskerud Bondelag hadde lagt inn et besøk på N2 Applied. På Strand gård å Svene holder Selskapet som produserer gjødsel fra møkk holder til på Strand Gård på Svene. Vi fikk en svært interessant og spennende gjennomgang.

Håkon Haug Laa fortsetter som leder

Håkon Haug Laa fortsetter som fylkesleder og Bernt Gran fortsetter som nestleder. Ny inn i styret er Eirin Trinterud, geitebonde fra Ål. Ny første vara er Trond Harald Thorrud fra Modum. - Jeg takker for tilliten og lover å jobbe for Buskerudbonden framover, sier fylkesleder Haug Laa.

Tilbakeblikk og veien videre i leders tale

Årsmøte i Buskerud Bondelag er i full gang 22. mars, og fylkesleder Håkon Haug Laa har holdt sin leders tale hvor han tok for seg både tilbakeblikk på det som har skjedd og tanker rundt framtida, vi gi dere noen av hovedpunktene i talen.

Fullt hus på møte om matberedskap og sjølforsyning

Det var fullt hus og rundt 100 interesserte hadde funnet veien til Sundvolden der kveldens tema var matberedskap og sjølforsyning. – Matberedskap er viktigere enn noensinne, sa Lars Fredrik Stuve som innledet om historikken. Egil Chr. Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag fortsatte med å snakke om situasjonen vi står i nå før politikerne fikk slippe til.

Stormøte matvareberedskap og beredskapslagring av korn

Mandag 14. mars kl. 18:00 inviterer Norderhov Sogneselskap og Buskerud Bondelag til stormøte på Sundvolden hotell om sjølforsyning, matberedskap og beredskapslagring av korn.

Stort engasjement rundt jordbruksforhandlingene

-Det er stort engasjement rundt jordbruksforhandlingene, nesten alle lokallaga våre har sendt oss innspill enten ved å svare å questbacken, eller sendt oss skriftlig innspill og vi har fått inn mange innspill fra organisasjonene. Vi er svært glad for det store engasjementet, og jeg kan forsikre om at alt blir lest sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Stor interesse for møtet om verdien av utmarka

Fylkesleder Håkon Haug Laa ønsket tirsdag velkommen til møte om verdien av utmark. – Det er veldig fint å se at så mange har tatt veien, utmarka er svært viktig for oss i Buskerud Bondelag , sa Haug Laa. Over 60 personer hadde funnet veien til Pers Hotell på Gol på tirsdag

Vårt budskap til friluftslivet: Husk avtale med grunneier

Ta kontakt med grunneier tidligst mulig når det skal planlegges stier og løyper for friluftsliv! Det er hovedbudskapet fra bondelagene i Viken til alle som planlegger skiløyper og turstier.

Kurs i omlegging til fornybar energi

I samarbeid med Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk".

Dialogmøte med Buskerud Sp

Onsdag forrige uke møtte vi Buskerud Senterparti. Aller øverst på agendaen sto bonde-inntekta og behovet for et inntektsløft. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Arbeidet med jordbruksforhandlingene i full gang

Denne uka har vi avholdt tre regionmøter med over 70 deltagere til sammen. På møte 27. januar hadde vi med oss både Eli Reistad og Egil Chr Hoen. – Det er svært viktig for oss å få inn innspill i arbeidet med jordbruksforhandlingene, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Åpent møte «Verdien av utmarka»

Buskerud Bondelag inviterer til åpent møte om "Verdien av utmarka". Tirsdag 22.februar kl.11.00 - ca kl.14.15. Sted: Pers Hotell, Gol.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Har noen en god idé for landbruket i Buskerud?

Stiftelsen John Rasmussen Aas og Hustrus legat skal i 2022 dele ut til sammen kr. 150 000,- av legatets midler til prosjekter/tiltak innen landbruk og landbruksbaserte næringer i tidligere Buskerud fylke.

Åpent møte om jordbruksforhandlingene

Nå har du mulighet til å si din mening om jordbruksforhandlingene 2022. Buskerud Bondelag inviterer alle bondelagsmedlemmer i Buskerud til åpent møte foran jordbruksforhandlingene 2022.

Kornskolen 2022 Buskerud

I vinter blir det arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Buskerud. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll.

Fagmøte grøntprodusenter Østlandet utsatt

Det planlagte fagmøte for grøntprodusenter torsdag 13. januar 2022 utsettes. Nye retningslinjer betyr at møter som dette ikke vil være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fysisk. Vi har derfor konkludert med at det flyttes til mars, og håper at det da er mulig å møtes fysisk.

Ledermøte i Buskerud

Ledermøte i Buskerud ble avhold 18. og 19.november på Klækken hotell. Møtet samlet til sammen 55 personer.

Årsmøtene i gang

Årsmøtene i lokallaga er i full gang. I Sigdal og Eggedal bondelag ble Roxana Stangeby ny leder. I Hol bondelag fortsetter Liv Marit Hamarsbøen som leder og i Ådal landbrukslag fortsetter Stine Bjerkeengen som leder. På årsmøte i Lier bondelag ble Hans Kristian Jensen gjenvalgt. Vi gratulerer alle!

Informasjon om lukking av salteinnretninger i Nordfjella og tilskudd

Husk at utenfor beiteperioden er det krav om at saltstein skal oppbevares utilgjengelig for hjortedyr og salteinnretningene skal være nedstengt. – Dette er et viktig tiltak for å hindre at salte-innretningene danner nye samlingsplasser for reinsdyr og hjortevilt utenom beite-sesongen, sier Mattilsynet

Besøkte Elstøen Gartneri før styremøte

Tirsdag 12. oktober hadde Buskerud Bondelag styremøte, vi var invitert til Elstøen Gartneri før møtet for å høre mer om produksjonen av salater. – Det er nyttig for oss å komme ut og se på forskjellige produksjoner, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Bondepub, debatt og landbrukets dag i Numedal

Fredag og lørdag sto i landbrukets tegn i Numedal i helga med bondepub og debatt på Rollag vertshus på fredag og landbrukets dag på lørdag. – Godt lokalt initiativ, det er veldig bra at det settes fokus på landbruket i Numedal, sier fylkesleder Haug Laa som var til stede både fredag og lørdag.

Konstruktivt møte med arbeids- og sosialministeren

Forrige uke møttes Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, Lier ordfører Gunn Cecilie Ringdal og grøntprodusenter fra Buskerud. Motivet for møtet var å diskutere utenlandsk arbeidskraft i grøntnæringa. - Et konstruktivt møte, sier fylkesstyremedlem Ola K.Skinnes

Våre samarbeidspartnere