Nyheter

Stormøte - jordbruksforhandlingene

Buskerud Bondelag inviterer til åpent møte på Tyrifjord Hotell 22.februar. Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse og Egil Chr. Hoen ,1. nestleder Norges Bondelag, er innledere. Tema er "Status i landbruket i internasjonalt og norsk perspektiv" og "Jordbuksforhandlingene 2023 og politisk perspektiv.

Regionmøter

Buskerud Bondelag har startet forberedelsene til jordbruksforhandlingene. Denne uken er det møter på Gol 17.januar, Tyrifjord 18.januar og på Teams 19.januar.

Avspark for jordbruksforhandlingene 2023

Tirsdag 13. desember gikk avsparket for jordbruksforhandlingene 2023 i Buskerud Bondelag. Fylkesleder Håkon Haug Laa ønsket seniorrådgiver i Norges Bondelag velkommen. – Vi er glad for å ha Anders her, dette er en veldig fin start på arbeidet med jordbruksforhandlingene 2023, sier fylkesleder Haug Laa

Inntektsutvalget – Buskerud Bondelag har levert sitt høringssvar

Buskerud Bondelag har behandlet NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket. - Utvalget er tydelige på at bøndenes jordbruksinntekt pr. time er lavere enn i resten av samfunnet, og at driftsresultatet i snitt ikke gir markedsmessig avkastning til både arbeid og kapital. – Dette er det viktigste å ha med i vårt videre arbeid når regjeringa skal følge opp Hurdalsplattformen som slår fast at inntektsgapet skal tettes. -Nå skal vi jobbe knallhardt for at inntektsløftet skal gjennomføres, fylkesleder Håkon Haug Laa.

Det er jeg som eier grunnen!

Hvilke rettigheter, plikter og muligheter har man som grunneier når myndighetene banker på? Nærmere 60 grunneiere deltok på grunneierkurs, som Buskerud Bondelag arrangerte på Sundvolden.

Nyttig og trivelig ledermøte

23.-24. november hadde Buskerud Bondelag lagt sitt ledermøte til Honne kurs- og konferansesenter i Innlandet. – Veldig nyttig og trivelig å samle tillitsvalgte i Buskerud Bondelag, sa fylkesleder Håkon da han ønsket velkommen. Nestleder i Innlandet Bondelag, Kristina Hegge, ønsket oss velkommen til Innlandet.

Ledermøte besøkte Oplandske Bioenergi

Ledermøte i Buskerud Bondelag besøkte Oplandske Bioenergi for å utforske biokull. Einar Stuve, daglig leder i Oplandske Bioenergi, informerte forsamlingen om pyrolyseprosessen for å omdanne treflis til biokull og hva biokull kan brukes til. Ledermøte fikk omvisning i produksjonslokalene for biokull.

Årsmøte-innspurt

Også forrige uke var det stor årsmøte-aktivitet i fylket vårt. Ole-Martin Rud er ny leder i Røyken Bondelag, mens i Nes og Flå, Flesberg og Rollag, Nedre Eiker og Sandsvær ble lokallagslederne gjenvalgt. Vi gratulerer alle!

Grunneierkurs på Sundvolden

Buskerud Bondelag arrangerer kurs om rettigheter, plikter og muligheter man har som grunneier når myndighetene banker på. Innledere fra Buskerud Bondelag, Bondelagets avdeling for regnskap, skatt og juridisk service og Dæhlin Sand Advokatfirma AS.

Skattekurs i Buskerud

Bondelaget er i gang med høstens skattekurs for samarbeidende regnskapskontor. I Buskerud var det samlet nærmere 170 regnskapsførere 3. og 4. nov. på Storefjell for å få faglige oppdateringer innen regnskap, skatt og avgift.

Mange lokallagsårsmøter siste uka

Gjenvalg på ledere i Sigdal og Eggedal, Gol, Ål, Norderhov og Hole. Per Olav Krekling gjør comeback som lokallagsleder i Øvre Eiker. Vi gratulerer både gamle og nye ledere

Det nye fjøset et stort løft for naturbruksutdanninga

Forrige uke hadde Buskerud Bondelag sitt styremøte på Buskerud Landbruksskole. På planen sto også en orientering fra skolen, inkludert en oppdatering på drifta av det nye fjøset. – Det nye fjøset er et stort løft for skolen, sier rektor Bjørn Erik Buøen.

Kornprogrammet i Viken arrangerer Klima- og miljøskole og Kornskole.

I høst og vinter arrangerer Kornprogrammet i Viken både Klima- og miljøskole og Kornskole. Klima- og miljøskolen arrangeres på Teams, mens Kornskolen arrangeres fysisk. I Buskerud arrangeres kornskolen på Buskerud Landbruksskole, på kornskolen får du lære om en økonomisk og miljøvennlig måte å dyrke korn på.

Årsmøtene i lokallaga i full gang.

Årsmøtene i lokallaga er i full gang. Forrige uke ble Sverre Hartvig Renskaug ny leder i Lier bondelag og Bjørn Ekeberg ble valgt som ny leder i Skoger Bondelag. I Ådalen landbrukslag fortsetter Stine A.Bjerkeengen, Arne Smøttebråten fortsetter som leder i Hemsedal og Liv Marit Hamarsbøen fortsetter som leder i Hol bondelag.

Nyttig møte med Rødt

Det var god stemning da fylkesleder Håkon Haug Laa tok imot fylkesleder i Rødt Buskerud Hans Petter Thorongil Strøm de Fine og leder i Hallingdal Rødt Hanne Myren på gårdsbesøk for en prat om landbrukspolitikk og fylkesvalgprogram.

Informativt og godt møte om Grytten-utvalget

Tirsdag kveld hadde Buskerud Bondelag invitert til Teams-møte om rapporten fra utvalget som har utredet inntektsmåling i jordbruket, ofte omtalt som Grytten-utvalget (NOU 2022:14). De aller viktigste grunnforutsetningene for å få til et inntektsløft er at det er politisk vilje og at forbrukerne velger norske jordbruksvarer. Det var Eli Reistad og Egil Chr. Hoen skjønt enige om.

Fylkesleder innledet på Drammen næringsforenings sirkulærskole

Næringsforeningen gjennomfører i høst «Sirkulærskolen». På tredje kursdag som ble holdt 12. oktober innledet fylkesleder Håkon Haug Laa om landbruk og klima. – Veldig bra at også landbruket blir invitert til dette, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Åpent medlemsmøte om inntektsutvalgets rapport

I dag leverte Grytten-utvalget sin rapport om hvordan inntektene i jordbruket skal blir målt. – I viktige spørsmål for bondens økonomi svarer ikke Inntektsutvalget ut våre faglige innspill og forventninger, sier fylkesleder Håkon Haug Laa. Rapporten skal på høring i organisasjonen, også til lokallaga, og medlemmene i Buskerud Bondelag er invitert til Teams-møte om Grytten-utvalget sin rapport 17. oktober.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nyttig innspills-møte med Buskerud Ap om fylkesvalgprogrammet

Tirsdag møtte vi representanter for programkomiteen i Buskerud Arbeiderparti. – Vi er veldig glade for å kunne komme med innspill til programarbeid sier fylkesleder Håkon Haug Laa. -Dette er også veldig nyttig for oss, sier leder av programkomiteen for Buskerud Arbeiderparit, Mons Ivar Mjelde.

Drømmedag i Hallingdal

Tirsdag 20. september strålte sola fra skyfri himmel og i fjellet lyste høstfargene mot oss da vi viste fram landbruket og det vakre kulturlandskapet i Hallingdal for generalsekretæren i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård. – Veldig nyttig og hyggelig å treffe dyktige bønder og å lære mer om fjell-landbruket, fastslår Hjørnegård.

Moro å være svinebonde

Vi møter Knut Olav og Anette Stryken hjemme på gården i huset som er fra 1817. Her driver de med svin og korn. – Det er moro å være grisebonde, og jeg er stolt av at hver 5. gris i verden har Norsvin-gener, sier lokallagsleder og svinebonde Knut Olav Stryken.

Suksess for Matveien i Lier

Rundt 100 interesserte hadde tatt veien til Store Gilhus gård da konferansen Matveien 2022 gikk av stabelen 13.09. -Vi skal bygge opp en sentral møteplass for matnæringa og beslutningstakere, sa Lie-ordfører Gunn Cecilie Ringdal da hun ønsket velkommen. Innlederlista var spekket med gode innledere, blant dem var også leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Forsterking av strømstøtteordningen må til for å sikre matproduksjon.

Vi har vært på besøk hos veksthusbonde Hans Kristian Bjørnstad Jensen i Lier, og strøm var selvfølgelig et tema. – Jeg er glad for Bondelagets forslag til departementet om forsterking av strømstøtteordningen. Dette er en nødvendig justering for at ordningen skal fungere etter intensjonen og vil bidra til å sikre norsk matproduksjon, sier Jensen.

Elsker å være eplebonde og fotosynteseforvalter

Når Grethe Bergflødt Sylling mottar fylkesleder og organisasjonssjef er det midt i sesong og full aktivitet. Hun kaller seg eplekjekk bonde og fotosynteseforvalter. – Jeg er glad for å få dere på besøk og at Bondelaget har engasjert seg for fruktdyrkerne for å prøve å finne løsning på at det fra neste år ikke finnes alternative bekjempningsmetoder mot nattflylarver, viklere og møll, sier Bergflødt Sylling.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

De som driver i båsfjøs må kunne bli med videre

-Jeg kom fra Romania som jordbærplukker i 2015 og fra 2019 har jeg forpaktet et melkebruk med båsfjøs. Jeg er ung og ønsker å fortsette å være med bonde, vi må ha ordninger som bidrar til at sånne som meg kan være med videre, sa Roxansa Stangebye, lokallagsleder og 2.vara til styret i Buskerud.

Beiteressursene i utmarka trues av massiv hytteutbygging

-Jeg er fjellbonde, og skal fortelle om utfordringene med nedbygging av utmarka og beiteområdene som vi er avhengig av, sa fylkesleder Håkon Haug Laa i sitt innlegg til årsmøtet.

Alle må med både store og små

-Jeg tror vi alle er enige om at det må satses på små og mellomstore bruk de nærmeste årene, men vi må ikke glemme de store aktive gårdsbrukene, sa Ola Kure Skinnes i sitt innlegg på Bondetinget.

Jokstad Vilt og tamt fikk diplomet På lag med bonden

Sigdal og Eggedal bondelag fortsetter å sette pris på de som er på lag med bonden. Forrige uke mottok Jokstad Vilt og Tamt prisen. -Vi takker for tilliten, sier Jokstad Vilt og tamt.

Sigdal Mølle tildelt diplom "På lag med bonden"

Sigdal og Eggedal delte ut diplom «På lag med bonden» til Sigdal Mølle. 

Nyttig møte om jordbruksforhandlingene

Forrige uke inviterte Buskerud Bondelag til digitalt møte om jordbruksforhandlingene. Det var mange som hadde satt av tid til å høre 1. nestleder i Norges Bondelag Egil Chr. Hoen ta oss igjennom jordbruksavtalen fra A-Å

Godt møte med Høyre i Buskerud

Forrige uke møtte Buskerud Bondelag Høyres stortingsrepresentant Sandra Bruflot og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal. – Et godt møte, og vi er svært glad for at politikerne tar seg tid til å møte oss, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Nødvendig start på en viktig snuoperasjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023. – Dette er et første viktig steg i en særs viktig snuoperasjon for landbruket, sier fylkesleder Håkon Haug Laa og legger til at dette er et resultat som gir grunn til lettelse og forsiktig optimisme.

Delte ut diplom til butikker for å ha godt utvalg av lokalmat

Forrige uke delte Ål Bondelag ut diplom til Samhald Landhandel i Leveld, Joker-butikken på Torpo og Kafè Tid på Torpo. - De er flinke til å fremme lokalmat, sier lokallagsleder i Ål Vidar Kolbjørnsgard

Møtte Arbeiderpartiet

Torsdag 28. april møtte vi Buskerud Arbeiderparti, jordbrukets krav var selvfølgelig et viktig tema. – Det er viktig for oss å ha god kontakt med politikerne og er glad for at de tar seg tid til å møte oss, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Lokalmat i fokus på møte i Sigdal

Mandag 25. april hadde Sigdal og Eggedal Bondelag møte med tema lokalmat og reiseliv. – Et bra møte som ble holdt i samarbeid Sigdal Utvikling AS, sier lokallagsleder Roxana Stangebye

Et krav som sikrer matproduksjon

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Bra møte med stortingsrepresentanter fra Sp om grøntnøringa

Mandag kveld hadde flere storingsrepresentanter fra Senterpartiet tatt turen til Lier for å lære mer og høre om utfordringene i grøntnæringa i Buskerud. - Et veldig bra møte, sier styremedlem i Buskerud Bondelag Ola Kure Skinnes

Studietur med Kornprogrammet til Trøndelag

Kornprogrammet i Viken gjenopptar suksessen med fagtur! Endelig kan vi reise på tur igjen, og i år reiser vi til Trøndelag. Bli med på tur med faglig og sosialt innhold.

Frokostmøte på Ringerike

Norderhov Sogneselskap inviterte ordfører, rådmann og gruppeleder for de ulike partiene i Ringerike kommune til frokostmøte på Benterudstua. Tema for møte var «Jordbrukets betydning i Ringerike og de forestående jordbruksforhandlingene». Lars Fredrik Stuve, leder i Norderhov Sogneselskap, startet med å utfordre deltakerne til å forklare fotosyntesen.

Nyttig møte med SV

-Det som landbruket står oppe i nå er en regelrett krise som må løses akutt, det er det vi må gjøre aller først, sa SV's stortingsrepresentant fra Buskerud Kathy Lie da Buskerud Bondelag møtte henne til en prat 19. april

Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold i møte med næringskomiteen i Viken

- Vi trenger et inntektsløft og kostnadsdekning, for å sikre matproduksjonen i landet. Det var hovedbudskapet fra Akershus, Østfold og Buskerud Bondelag da vi møtte næringskomiteen i Viken fylkeskommune i dag.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nyttig grøntmøte

Det var et toppa lag med innledere som hadde tatt seg tid til å dra til Råde for å være med på fagmøte for grøntprodusenter i Akershus, Østfold og Buskerud. – Grøntprodusentene står for stor verdiskapning, og er viktig for bondelagene i Viken sa Ole Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold, da han ønsket velkommen til møte.

Fagmøte; Hva vil de neste årene bringe av muligheter og utfordringer for grøntprodusenter på Østlandet?

Endelig kan vi invitere til fagmøte for grøntprodusenter på Østlandet. Sett av tirsdag 5. april for å møte et stjernegalleri av innledere. Statssekretær Wenche Westberg, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, leder i Norsk Grønt Arne Kristian Kolberg, inspektør i Arbeidstilsynet Laila Grødal, jordbærprodusent Per-Fredrik Saxebøl og rådgiver i HMS Kari-Anne Aanerud kommer. Kommer du ?

Jord i drift er den beste beredskap

Årsmøte i Buskerud Bondelag vedtok uttalelse om matberedskap og inntektsløft.

Spennende besøk til N2 Applied på årsmøte

Årsmøte i Buskerud Bondelag hadde lagt inn et besøk på N2 Applied. På Strand gård å Svene holder Selskapet som produserer gjødsel fra møkk holder til på Strand Gård på Svene. Vi fikk en svært interessant og spennende gjennomgang.

Håkon Haug Laa fortsetter som leder

Håkon Haug Laa fortsetter som fylkesleder og Bernt Gran fortsetter som nestleder. Ny inn i styret er Eirin Trinterud, geitebonde fra Ål. Ny første vara er Trond Harald Thorrud fra Modum. - Jeg takker for tilliten og lover å jobbe for Buskerudbonden framover, sier fylkesleder Haug Laa.

Tilbakeblikk og veien videre i leders tale

Årsmøte i Buskerud Bondelag er i full gang 22. mars, og fylkesleder Håkon Haug Laa har holdt sin leders tale hvor han tok for seg både tilbakeblikk på det som har skjedd og tanker rundt framtida, vi gi dere noen av hovedpunktene i talen.

Våre samarbeidspartnere