Det ble noen innholdsrike dager under årets ledermøte. Programmet var tett og full av varierte poster.

Temaet den første dagen var Klima. Vi startet det hele med et besøk til Hadelan og Ringerike Avfallsanlegg for å se på biogassanlegget. Her fikk vi først en gjennomgang av anleggets historie, dagens virksomhet og planer for fremtiden. Her fikk vi en innføring i hvordan matavfall omdannes til biogass og biogjødsel, og hvilke muligheter som ligger i å kunne utnytte energien og næringstoffene til det fulleste. En ting er sikkert - det blir spennende å følge videre med på satsingen. 

Etter omvisningen snakket første nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen, om klimaarbeidet i Norges Bondelag. Hovedbudskapet var tydelig, alle må logge seg inn i klimakalkulatoren. 

Avslutningen av tema Klima ble gjort av en av Buskeruds engen spydspissbonde, Aslak Geir Skurdal. Skurdal fortalte om de positive effektene han har oppnådd på gården ved å arbeidet målrettet med klimatiltak. Særlig god agronomi har vært et tiltak han har nytt godt av. 

Dagen ble avrundet med gruppearbeid. Først ved en runde med inspirasjonscafé hvor lokallagsrepresentantene kunne komme med innspill på areal- og prosessarbeid, klimaarbeid, hvordan å engasjere laget for å oppnå virkemidler og endringer, og kommunikasjonsarbeid. Deretter ble det tid for litt teambuilding hvor lagene skulle gjette rett navn på osten, svare ut en quiz, forsøke å slå ned spiker med den håpløse hammeren og vervebonanza!

Vervebonanza sørget for 20 nye medlemmer på 60 minutter!


Det var høyt volum og god stemning under middagen. Bernt Gran, styremedlem i Buskerud Bondelag, ledet alle gjennom kvelden.

Dag to startet med en gjennomgang av areal- og planprosesser. Anja Marie Jahr fra Næringspolitiskavdeling fortalte om arbeidet fremover i forbindelse med revidering av Bondelagets jordvernstrategi. Videre fortalte Ole Andreas Lilloe-Olsen om når og hvordan man kan påvirke planer i den politiske prosessen. 

Dagen ble avrundet med aktuelle saker i Norges bondelag og Buskerud Bondelag. Et tema som sto høyt på lista var naturskade- og produksjonsviktordningene. Det er mange bønder som har merket både tørke og flom på økonomien og ser at egenriskoen er høy. 

 

Ønkser du å se flere bilder fra ledermøte 2023 kan du følge @buskerudbondelag på Instagram og finne hele møtet under høydepunkter.