Nesten 1000 mennesker med banner og et klart budskap møtte opp på stordemonstrasjonen på torsdag. Det var dagen for behandling av Stortingsmelding 11. Bondelaget hadde klare krav til Stortingspolitikerne:

  • Bondens årsverk skal være det samme som for andre lønnsmotakere på 1700 timer.
  •  Det er feil at bondens inntekt skal normeres opp med 20%.
  • Egenkapitalen som bonden investerer må gis fornuftig avkastning.

Etter behandlingen på Stortinget ble de foreslåtte 1845 timer per årsverk nedjustert til 1750 timer. Det ble ikke vedtatt fjerning av normering, og det ble ikke vedtatt avkastning på egenkapital. Det ble heller ikke et flertall for tidfesting av opptrappingsplanen.

«Vi er skuffet over utfallet av meldingen, og at Stortinget ikke klarte å samle seg rundt et så viktig dokument. Dette øker usikkerheten for framtiden for bøndene, og vi sitter igjen med en følelse av å ha blitt brikker i et politisk spill.», sier Eirin Trintrud, Fylkesleder Buskerud Bondelag.

«Ingen av politikerne har vært i tvil over hva vi i Bondelaget har ment i denne saken. Nå jobber vi videre frem mot jordbruksforhandlingene for å få et best mulig resultat for oss bønder.»

Eirin Trintrud

Bilde av demonstrasjonen