Buskerud Bondelags fylkeskontor har tre ansatte og holder til i Kartverksveien sør for Hønefoss.

Adresse: Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss
Tlf: 32 10 99 50
E-post: buskerud@bondelaget.no

Organisasjonssjef:Wenche Henriksen Redzepi
924 14 137