Velkommen til Buskerud Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Buskerud Bondelag er interesseorganisasjonen for bønder og grunneiere i Buskerud. Vi organiserer ca 3840 bønder og arbeider for deres økonomiske og sosiale interesser. Dersom du er interessert i bondens inntekts- og arbeidsforhold, matproduksjon, kompetanse og kavlitetssikring, naturforvaltning og næringsutvikling og hvordan vi kan være et levende fellesskap for bønder i Buskerud - så ta kontakt med oss!

Buskerud Bondelags fylkeskontor har fire ansatte og holder til i Kartverksveien sør for Hønefoss.

Adresse: Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss
Tlf: 32 10 99 50
E-post: buskerud@bondelaget.no

Organisasjonssjef:Wenche Henriksen Redzepi
924 14 137
 
 
 

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Mandag
20
januar

Regionmøte øvre Buskerud, Frøysokstugu Gol

Gol
Onsdag
22
januar

Regionmøte nedre Buskerud

Lier, Renskaug vertsgård
Tirsdag
28
januar

Styremøte Buskerud Bondelag

Hønefoss

Våre samarbeidspartnere