Fylke/lag Navn Telefon Mobil
Flesberg og Rollag Bondelag Jes Ole Baalerud 90051169
Gol Bondelag Magne Øynebråten 32073390 91856296
Hemsedal Bondelag Arne Smøttebråten 90965552
Hol Bondelag Ole Øvrejorde 41306746
Hole Landbrukslag Per Hafnor 41403688 41402688
Krødsherad Bondelag Tor Gunnar Bjøre 48285267 48285267
Lier Bondelag Anne Lene Malmer 90724620
Modum Bondelag Mari Hoffart 46774098
Nedre Eiker Landbrukslag Knut Olav Stryken 91717297
Nes og Flå Bondelag Endre Rustand 97129838
Norderhov Sogneselskap Lars Fredrik Stuve 32140516 91193021
Nore Og Uvdal Bondelag Per Johan Arvid Höglund 99152244
Sandsvær Landbrukslag Petter Bøe Bjerknes 32765661 47374201
Sigdal Og Eggedal Bondelag Roxana Stangebye 94809356
Skoger Bondelag Bjørn Knut Ekeberg 32884675 91167459
Øvre Eiker Bondelag Per Olav Krekling 90553526
Ådal Landbrukslag Stine Agnete Bjerkeengen 97665617
Ål Bondelag Torgeir Jorde 99535699

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere