Fylke/lag Navn Telefon Mobil
Flesberg og Rollag Bondelag Kari Solibakke Klev 32761111 92258578
Gol Bondelag Magne Øynebråten 32073390 91856296
Hemsedal Bondelag Arne Smøttebråten 90965552
Hol Bondelag Liv Marit Hamarsbøen 41232701 41232701
Hole Landbrukslag Per Hafnor 41403688 41402688
Hurum Bondelag Jakob Lajos Volent 95423459
Krødsherad Bondelag Tor Gunnar Bjøre 48285267 48285267
Lier Bondelag Sverre Hartvig Renskaug 32845787 90949193
Modum Bondelag Mari Hoffart
Nedre Eiker Landbrukslag Knut Olav Stryken 91717297
Nes og Flå Bondelag Endre Rustand 97129838
Norderhov Sogneselskap Lars Fredrik Stuve 32140516 91193021
Nore Og Uvdal Bondelag Per Johan Arvid Höglund 99152244
Røyken Bondelag Ole-Martin Rud 48071040
Sandsvær Landbrukslag Henning Aannestad Pedersen 32769764 97758300
Sigdal Og Eggedal Bondelag Roxana Stangebye 94809356
Skoger Bondelag Bjørn Knut Ekeberg 32884675 91167459
Øvre Eiker Bondelag Per Olav Krekling 90553526
Ådal Landbrukslag Stine Agnete Bjerkeengen 97665617
Ål Bondelag Vidar Kolbjørnsgard 41512677

Våre samarbeidspartnere