Portrett av Wenche Redzepi Organisasjonssjef 

Wenche H. Redzepi

Tlf. 92414137

E-post: wenche.redzepi@bondelaget.no

 • Administrative oppgaver
 • HMS
 • Jordbruksforhandlingene
 • Vann 
 • Planteproduksjon
 • Regionalt Miljøprogram
 • Regionalt Partnerskap

Portrett av Ole Andreas Lilloe-OlsenSeniorrådgiver

Ole Andreas Lilloe-Olsen

Tlf. 91690519

E-post: ole.andreas.lilloe-olsen@bondelaget.no

 • Rovvilt
 • Jordvern og arealpolitikk
 • Grunneierrettigheter
 • Politisk arbeid 

 


Portrett av Kaja KværnerRådgiver

Kaja E. F. Kværner

Tlf. sentralbord 32109950 eller 94188272

E-post: buskerud@bondelaget.no eller kaja.elisabeth.flesjo.kvarner@bondelaget.no

 • Husdyr
 • Klima og miljø
 • Naturbruksutdanning
 • Kommunikasjon
 • Medlemshendvendelser
 • Landbruksspillet
 • Skattekurs