Tilskudd til opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023

Her kan du søke om tilskudd til opprydding av eierløst avfall på privat eiendom etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023. Dette omfatter flomhendelsene under ekstremværet «Hans».

Søknadfrist 1.juli

Hvem kan søke?

Grunneier eller den som har råderett over privat eiendom i Sør-Norge kan søke om tilskudd til opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge. Den som har råderett over eiendommen må vedlegge dokumentasjon på dette. Eksempler på dokumentasjon kan være avtale, fullmakt, vedtekter, styreprotokoller e.l. Sør-Norge er Norge sør for Nordland fylke, og består av landsdelene Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Det er statsforvalteren i ditt fylke som behandler søknader om tilskudd.