Store ødeleggelser etter ekstremværet

Befaringen startet på Flå og bussen tok oss videre langs Austsidevegen hvor vannet hadde steget høyt på få timer. Her fikk vi høre historien om hvordan Endre Rustand måtte ta seg ut med båt for å få traktor med presse opp i høyden. I det de tok båten ut og opp til land igjen tegnet de streker på trærne der vannet traff.

Bilde av leder for Nes og Flå Bondelag, Endre Rustand, med treet markert fra båten.

Videre gikk turen til Engen gård hvor vi snakket med Liv Hege Bratli og Bjørn Ole Pettersborg. De måtte evakuere fra gårdsbruket. De måtte evakuere både seg selv og sauer med båt da vannet steg. Da vi kom på befaring, sto dører på vidt gap og man kunne se merket etter vannet på låveveggen. Potetrisa var dekket av et fint slam som regnet ikke klarte å skylle vekk.

Potetris dekket av slam.

Videre gikk ferden på Rv 7 til brua ved Liodden. Gjennom flommen fungerte brua som en oppsamler for søppel og trevirke som ble tatt av strømmen. På befaringstidspunktet var vannstanden gått helt tilbake, men det var lett å se at den hadde vært der.

Befaringen gikk så videre til Nesbyen. På et jorde langs med Riksvei 7 hadde vannet tatt letteste vei. Vegetasjonen ved jordekanten fungerte i likhet med brua som en oppsamler hvor søppel og trevirke hadde akkumulert seg. I tillegg var jordet dekket av slam og jordsmonnet var mettet med vann.

Bilde av jordekanten på Nesbyen.

Jordekanten inspiseres

Stort oppmøte og mange spørsmål 

Nærmere 100 personer hadde funnet veien til Nesbyen til det åpne møtet etter ekstremværet. Vi hadde med innledere fra Landbruksdirektoratet, Otto Galleberg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, 1. nestleder i Norges Bondelag Egil Chr. Hoen, Astrid Ham fra Mattilsynet og Gjensidige Forsikring. Lokallagsleder Endre Rustand loset oss gjennom møtet.

Det var mange spørsmål fra salen om de ulike ordningene og om oppryddingsarbeidet.

Endre Rustand viser oss eksempler på søppel