I perioden 2. til 19.april har Bondelaget gjennomført Vårkampanjen. Årets tema har vært Landbruk er beredskap, og hovedfokuset har vært å vise forbrukeren hvordan man kan velge norsk mat i butikkene. 

Ordføreren i Flå, Merete Gandrud, fikk god hjelp til å velge norsk mat i butikken.

Nes og Flå Bondelag tok med seg ordfører, Merete Gandrud, på den lokale Kiwibutikken. Oppdraget var å kjøpe middag med bare norske varer. De så etter norske flagg på varene. Det ble en lærerik runde i butikken. Resultatet ble helnorsk fiskemiddag med bacon og grønnsaker. 

Øvre Eiker var på plass på Hokksund Stasjon.

Øvre Eiker Bondelag delte ut hjemmelaget rundstykker og sjokolademelk til de reisende på Hokksund Stasjon en fredagsmorgen. Med seg på veien fikk de en brosjyre som poengterer viktigheten av norsk matproduksjon.

Sigdal og Eggedal Bondelag hadde stand utenfor butikken.

Sigdal og Eggedal Bondelag hadde stand utenfor den lokale Sparbutikken i Prestfoss. Her var det mulig å slå seg ned og ta en prat om viktigheten av norsk matproduksjon.

Hole Landbrukslag satte opp Bondens-stand på Vik Torg.

Hole Landbrukslag har hatt "Bondens-stand" på Vik Torg for å snakke med folk om hvor maten de kjøper, og spiser, kommer fra. Og viktigheten av at folk generelt må bli mer bevist på hvor maten de kjøper i Norge kommer fra. Det ble stekt opp 10 liter "lappe-røre" til folks begeistring. Det var lokalbefolkningen, Asker-Bærum og Oslo borgere som dominerte besøkende på standen. Barn, ungdommer, voksne og pensjonister, uansett bosted, sa at de støttet bonden og vi ble oppfordret til å være strengere med politikerne.