Geitebonde fra Ål

Eirin Trintrud er geitebonde på heltid og i seinere tid har de også fått et tilskudd med noen ammekuer. Trintrud driver gården på heltid sammen med mannen. Hun har et års fartstid som nestleder før hun nå har akslet ledertrøya. – Det blir ikke så mange hvileskjær framover, nå blir det politisk jobbing for å få igjennom de forbedringene vi mener er nødvending med hensyn til tallgrunnlaget, sier Trintrud. Hun tilføyer også at lokallaga våre er grunnmuren i organisasjonen vår, og at arbeidet som skal gjøres med vårkampanjen i hele organisasjonen er svært viktig.

Lars Fredrik Stuve ny nestleder

På årsmøte ble Lars Fredrik Stuve valgt som ny nestleder. Stuve er for mange tidligere kjent fra Felleskjøpet.  Stuve driver korngård på Veme og har også mange andre styreverv.

Godt sammensatt styre

Styret består ellers av Ole Anders Hodnungseth fra Gol og Thomas Kjørstad fra Sandsvær ble valgt inn i fjor og var ikke på valg. Ny inn i styret er Grethe Bergflødt Sylling som rykker opp fra 1. vara. Anne Katrine Kolbræk fra Øvre Eiker ble valgt som ny 1. vara. Roxana Stangebye og Ragne Helene Ravnsborg ble valgt som henholdsvis 2. og 3. vara.

Styret

Det  nye styret i Buskerud  Bondelag. Fra venstre: Anne Katrine Kolbræk 1. vara, Lars Fredrik Stuve nestleder, Eirin Trintrud leder, Thomas Kjørstad styremedlem, Grethe B.Sylling styremedlem