Buskerud Bygdeungdomslag avholdt sitt årsmøte 17.januar, og det var et stort engasjement i salen. 

Bygdeungdomslaget merket en større medlemsnedgang under korona-tiden, men heldigvis har tallene nå snudd. Bare det siste året har medlemmstallet økt fra 321 til 389. Det har også de siste årene blitt gjenopprettet flere lokallag. Senest i fjor høst ble Hallingdal Bygdeungdomslag startet opp igjen.

Oversikt over styret i Buskerud Bygdeungdomslag for 2024/2025

Leder Kaja Elisabeth Flesjø Kværner Lier Bygdeungdomslag
Organisatorisk nestleder Marthe Pedersen Sandsvær Bygdeungdomslag
Bygdepolitisk nestleder Martine Bøhn Hallingdal Bygdeungdomslag
Økonomileder Lasse Gebuhr Hov Haug Bygdeungdomslag
Kulturleder og redaktør Vetle Løver  Sandsvær Bygdeungdomslag
Inforleder Martine Hagen Ringerike Bygdeungdomslag
Lagsutvikler Torjus Flatin Sigdal og Krødsherad Bygdeungdomslag
Tevlingsleder Einar Andreas Skinstad Modum Bygdeungdomslag
1. vara Ada Granhaug Hagen Numedal Bygdeungdomslag
2.vara Oliver Løver Sandsvær Bygdeungdomslag
3.vara Martine L. Haugen Numedal Bygdeungdomslag

 

 Nyvalgt fylkesleder, Kaja E. F. Kværner, var fylkesleder for Buskerud Bygdeungdomslag fra 2020 til 2022, og avsluttet sitt verv da hun gjennomførte sine siste år på Master i Husdyrvitenskap ved NMBU. 

- Det blir morro å kunne være fylkesleder i en tid uten restriksjoner og avstandskrav denne gangen. Vi kom oss igjennom pandemien, og jeg vil gi all honør til det forrige styret, og alle i lokallagstyrene, som klarte å snu medlemsnedgangen til oppgang så snart pandemien var over, sier Kværner etter endt årsmøte. 

 

Bilde: Kaja Kværner etter endt digitalt fylkesårsmøte i 2021.