Løpende matproduksjon den beste beredskapen

Beredskap, opptrappingsplan og tallgrunnlag var viktige tema under fylkesleder Haug Laa sin tale. – Bonden er umistelig i ei krise, vi har verktøy og utstyr som kommer godt med i en krise og beredskaps-situasjon og vi må ha en løpende matproduksjon for å ha matsikkerheten på plass, sa Haug Laa.

Haug Laa poengterte at en stor del av den norske befolkningen ønsker landbruk på dagens nivå. -Verden trenger mat hver dag, og ei tid som er mer usikker enn på lenge må vi ha norsk matproduksjon på plass – det  er viktig for beredskapen vår poengterte Haug Laa.

Stortingsmelding nr. 11 – mye bra, men vi må gjøre en jobb

Det ligger mye bra i Stortingsmelding nr. 11, den fastslår at vi skal øke sjølforsyninga og det ses i sammenheng med bondeinntekt. – For å øke sjølforsyninga er det helt avgjørende at bondeinntekta øker. Det er positivt at Regjeringa sier at opptrapping av bondeinntekta skal være på plass innen 2027.Bilde av Håkon Haug Laa under leders tale Haug Laa pekte på utfordringene som ligger i tallgrunnlaget. – Vi har en jobb å gjøre både med hensyn til effektivitetskrav, timetall og avkastning, fastslo Haug Laa

Naturskade og produksjonssvikt

Haug Laa var innom flere tema i sin tale til årsmøte. Norskandelen i fôr, gjeldsandelen i norsk landbruk og bondeinntekt var andre tema.

Haug Laa sto selv midt oppe i hendelsene under ekstremværet Hans, og poengterte at naturskadeordningen må bli bedre. – Forbedringer i produksjonssviktordningen er en av prioriteringene i vårt innspill til jordbruksforhandlingene og både naturskade og produksjonssvikt har vi jobbet mye med, fastslo Haug Laa

Vi må være kloke framover

Haug Laa avsluttet med å trekke fram at vi må være kloke i vårt arbeid framover. – Det er helt avgjørende at vi faktisk beholder forhandlingsinstituttet, avsluttet Haug Laa i sin siste årsmøtetale.