Dette er ikke godt nok, vi trenger en retningsendring,
sa fylkesleder Eirin Trintrud og uttrykte skuffelse over det som nå ligger til grunn etter behandlingen i næringskomiteen.

Må ha løft – bondeinntekta må opp for å sikre beredskapen.

- Det er nå det gjelder, og vi må få et ordentlig løft, mange står nå foran et valg om enten å satse eller gå ut av næringa. Dette handler ikke bare om bonden, men  om matberedskapen vår framover, fastslo fylkesleder Trintrud.

Trintrud uttrykte også bekymring med hensyn til at det er to forskjellige flertall, et for beregninga av inntekter og et for opptrappingsplan.  Regjeringa søker flertall hos Høyre og Venstre for flertall om ny metode å beregne bondens inntekt tilsvarende det som var regjeringas forslag. Tidspunkt for opptrapping av inntektene er sikret med et annet flertall med Ap, Sp, Rødt og MdG.  – Dette henger ikke på greip og er ikke noen god løsning, sa Trintrud og fortsatte med å fastslå Bondelagets synspunkter med hensyn til hva som må endre.

  • Vi må ha det samme timetallet som andre i et årsverk
  • Normeringa med 20% er altfor tøff
  • Vi må ha avkastning på kapitalen

Det er helt avgjørende at vi nå får forutsigbarhet framover.

Buskerud Sp jobber for å få til forbedringer i tallgrunnlaget

Vi hadde en god dialog med styret i Buskerud Sp, og det var et lydhørt styre vi møtte som viste stor forståelse for våre synspunkter.  -Vi i Buskerud Senterparti lover å ta med dette videre og gjøre det vi kan for å få til forbedringer, sier fylkesleder Sigrid S. Ilsøy

Fyllkesleder, nestleder og organisasjonssjef deltok på møtet fra Buskerud Bondelag. I tillegg til fylkesleder i Buskerud Sp Sigrid S. Ilsøy deltok fylkessekretær Brit Tove Krekling, Knut Skinnes, Kari Ødegård og Ola Terje  Oleivsgard.                      

Må forbedre tallgrunnlaget

– Stortinget skal ikke fatte vedtak før om en uke, så nå må alle gode krefter bruke den tida til å samle seg om å forbedre tallgrunnlaget. Bondelaget vil jobbe hardt for å få det til, sier Trintrud

Når Stortinget i neste uke vedtar økt selvforsyning og en opptrappingsplan for norsk landbruk, må det innebære en positiv endring for norsk matproduksjon.

– Vi har ingen tid å miste for å fortsette jobben med å få inntektene i landbruket opp på samme nivå med andre, sier Trintrud.