Stor innsats under ekstremværet og aktivt lag gjennom hele året

Nes og Flå Bondelag med lokallagsleder Endre Rustand i spissen gjorde en ualminnelig stor innsats under og etter ekstremværet Hans, og i tillegg har laget jobbet jevnt og trutt og har blant annet arrangert møter om utmarka og planla åpen gård.  Endre sjøl gjorde en stor innsats med å ta bilder og dokumentere skader flere steder i bygda. – Lokallaget og Endre gjorde har gjort en stor innsats, og ikke minst gjorde flomfesten inntrykk hvor laget tok initiativ til å samle hele bygda til festt etter flommen. Dette er vel fortjent anerkjennelse til både Endre og laget, fastslo fylkesleder Håkon Haug Laa

Lokallagsleder Rustand kvittere med å takke for prisen. – Det er veldig hyggelig å få en slik anerkjennelse, sa Rustand.