Viktig arbeid og store forventinger

Dette har tatt lang tid. Vi er glad for at Regjeringen nå legger fram en sak, og at Stortinget nå kan behandle denne. - Vi har store forventinger, og det er mange som har arbeidet lenge for at vi skal komme til dette punktet. 

-Når regjeringa nå legger opptrappingsplanen for inntektene i landbruket som en del av planen for økt selvforsyning, viser det at de ser hvor viktig bondens inntekt er for å øke selvforsyninga, sier Haug Laa.

 

Økonomien på mange norske gårder er krevende og det trengs en plan for hvordan inntektene skal løftes. Planene er for defensive og nå skal vi jobbe for forbedringer i Stortinget påpeker Haug Laa.

-Det er helt nødvendig at bondeinntekta øker i årets jordbruksoppgjør, det er bunnplanken for å kunne øke sjølforsyninga. Nå håper vi at Stortinget lander denne saken kjapt slik at nytt tallgrunnlag er på plass til jordbruksforhandlingene starter om ikke lenge, fastslår Haug Laa.