Bondeinntekt viktig for økt sjølforsyning og beredskap

Det ble et godt dialogmøte da styret i Buskerud Bondelag onsdag denne uka møtte fylkesordfører Tore Opdal Hansen (Høyre), fylkesvaraordfører Lavrans Kierulf (Fremskrittspartiet) og næringssjef Janne Buhaug.

Fylkesleder Eirin Trintrud brukte seg sjøl som eksempel for å beskrive den krevende situasjonen mange i næringa står i. – Det at flere vurderer om de kan fortsette som bønder på lengre sikt er et varsko, det er en utfordring for bonden men først og fremst for sjølforsyninga og beredskaps-situasjonen vår.

Det er 7 bønder pr. 1000 personer som lager maten vår, men ringvirkningene er store med alt fra transportøren til foredling. -Det er viktig å se evighetsperspektivet i landbruket, understreket Trintrud.

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen understreket også at de ser på landbruket som en viktig del av beredskapen vår.  

 

Regionale saker også på agendaen

Også regionale saker var på agendaen med blant annet det regionale partnerskapet. Fylkesordfører poengterte at en ønsket et godt samarbeid med næringa også framover gjennom blant annet partnerskapet.

Fylkesleder Eirin Trintrud trakk også fram landbruksstrategien for Viken som et godt grunnlag og utfordret fylkespolitikerne til å ta med seg denne strategien videre. -Vi ønsker god dialog med næringa og utfordrer dere på å komme med innspill til hva som er viktigst å ta med seg videre fra denne strategien, sa næringssjef Janne Buhaug.

Trintrud avsluttet med å trekke fram evighetsperspektivet som ligger i bruken av både utmarka og jorda.  -Vi skaper verdier i et evighetsperspektiv, fastslo Trintrud.

Vårkampanje

Fylkesleder Eirin Trintrud overleverer handlenett med norske varer til fylkesordfører og varaordfører.

Vårkampanje

Styret i møte med fylkesordfører og varaordfører.