Høringer i kø

Vinteren er en hektisk arbeidsperiode i Bondelaget og fylkesstyret har gjennom styremøtene i vinter jobbet med flere viktige høringer og ikke minst er arbeidet med jordbruksforhandlingene i full gang.

Jobben med miljøkrav startet allerede i fjor høst, og det er lagt ned et godt arbeid fra flere før vi sendte inn høringsinnspillet vårt til Statsforvalteren i Oslo og Viken.  Forslaget fra Satsforvalteren er å innføre miljøkrav også i Buskerud.  -Vi har sagt klart i fra at vi ikke kan få nye krav i år, sier fylkesleder Haug Laa.

Landbrukets klimaplan skal revideres, og styret behandlet denne saken på styremøte i januar. Samtidig lot vi oss også høre i NOU`en om Genteknologi i en bærekraftig framtid.

Det er viktig at vi kommer med våre innspill slik at vi kan ivareta Buskerud-bonden sine interesser, sier fylkesleder Haug Laa.

I full gang med jordbruksforhandlingene

Arbeidet med jordbruksforhandlingene er i full gang, og denne uka har både Forum for planteprodusenter og Husdyrutvalget hatt sine første møter.

I begynnelsen av mars skal styret utarbeide endelig innspill til jordbruksforhandlingene 2024 til Norges Bondelag. -Innspillene fra lokallaga og fagorganisasjonene og behandlingen i utvalgene er et viktig grunnlag når vi utarbeider vårt innspill, fastslår Haug Laa.