Næringskomiteens innstilling til den nye stortingsmeldinga er en tapt mulighet for selvforsyning og inntektsøkning som treffer bøndene. Les Bondelagets første kommentarer.