Bondelagets førstereaksjon på regjeringas forslag til nytt tallgrunnlag, opptrappingsplan og økt selvforsyning.