Bondelaget har i dag gitt sitt høringsinnspill ifm. rapporten til Inntekstutvalget for jordbruket. Hvordan inntekten til bonden skal måles for å sikre inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet er et viktig spørsmål for næringa. Metoden må ha tillit, stå seg over tid og være til å forstå, mener Bondelaget. Bondelaget foreslår bl.a. å bruke eksisterende driftsgranskninger til å måle bondeinntekten. Les mer her.