Bondelaget og Småbrukarlaget krever en opptrappingsplan for matproduksjon, etter at det ikke kom noen signaler om dette i statsbudsjettet eller i Stortingets behandling. – Må til for at bønder og forbrukere skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet på alvor. Les mer.