Stortingsmeldinga er bra på mange punkter, men ikke godt nok for det løftet norske bønder trenger. I vårt høringsinnspill peker vi på en rekke forbedringer, som er det vi mener må til for å få økt selvforsyning og bondeinntekt på samme nivå som andre grupper.