Budsjettnemnda settes i arbeid med å modifisere totalkalkylen, slik at det kan brukes fra jordbruksforhandlingene 2024. Les mer.