Stortingsmeldinga om strategi for økt selvforsyning, metode og opptrapping av inntektene i jordbruket skal behandles i Stortinget neste uke, og i natt kom innstillingen fra Næringskomiteen. Det er få forbedringer fra regjeringas forslag til det som nå innstilles.

Regjeringspartiene søker flertall hos Høyre og Venstre for flertall om ny metode å beregne bondens inntekt, tilsvarende det som var regjeringas forslag. Tidspunkt for opptrapping av inntektene i jordbruket er sikret av et annet flertall, bestående av Ap, Sp, Rødt og MdG. Når det gjelder den delen av stortingsmeldinga som handler om strategi for økt selvforsyning, er det ulike merknader og med ulike flertall. Dette skaper utrygghet hos bøndene.

– Regjeringspartiene har kjørt slalåm i Stortinget, og fått flertall for tallgrunnlaget med høyresida og for opptrappingsplanen med venstresida. Dette skaper ikke den forutsigbarheten norsk matproduksjon trenger for framtida, fastslår en frustrert fylkesleder.

Nå må Stortinget samle seg!

– Bondelaget hadde høyere ambisjoner og forventninger til denne stortingsmeldinga. Vi har jobba hardt for å få på plass en opptrappingsplan for landbruket og strategi for økt selvforsyning, og hadde håpet forhandlingene mellom partiene i næringskomiteen ville resultere i forbedringer langs de forslag vi har gitt innspill på, sier Bergerud. Les Bondelagets innspill til stortingsmeldinga her. 

– Stortinget skal ikke fatte vedtak før om ei uke, så Stortinget må bruke den tiden til å samle seg om å forbedre tallgrunnlaget og gi forutsigbare rammer. Bondelaget vil jobbe hardt for å få det til, slår Bergerud fast. 

Når Stortinget i neste uke vedtar økt selvforsyning og en opptrappingsplan for norsk landbruk, må det innebære en positiv og forutsigbar endring for norsk matproduksjon.

– Vi har ingen tid å miste for å fortsette jobben med å få inntektene i landbruket opp på samme nivå med andre. I jordbruksoppgjøret vil vi få svaret på hva stortingsvedtaket faktisk vil bety for inntektsopptrappingen, og om det er tilstrekkelig til å fjerne tvilen mange bønder sitter med, avslutter Bergerud.