Landbrukets HMS-pris skal hedre individer eller organisasjoner som aktivt har bidratt til å løfte standarden for sikkerhet og trivsel på gården. Det kan være å ta i bruk innovative løsninger for å gjøre gården til et sikrere arbeidssted, eller å bidra positivt til arbeidsmiljøet til bønder i sitt distrikt.

– Bonden og bondens familie fortjener trygge omgivelser på gården, både som arbeidsplass og hjem. Vi trenger å redusere antall ulykker i landbruket, og HMS-arbeidet er sentralt og viktig. Vi mener at de som er best på HMS i landbruket fortjener en egen pris, sier Arthur Salte, styremedlem i Norges Bondelag.

Gode eksempler for andre å følge

Prisen kan gis til bønder eller organisasjoner som har gjort skadeforebyggende tiltak med tanke på psykisk og/eller fysisk helse.

– Med prisen vil vi vise fram det gode og kreative arbeidet som gjøres i landbruket, og som kan være gode eksempler for andre å følge. Prisen skal være en anerkjennelse til dem som går foran og setter en høyere standard for HMS, sier Linda Stubsjøen, skadeforebygger i Landkreditt Forsikring.

Hva er prisen?

I tillegg til masse heder og ære, så deles det ut 50.000 kroner på årsmøtet til Norges Bondelag i juni. Prisen er skattepliktig for mottaker.

Hvem kan melde seg på?

Prisen kan gis til bønder eller organisasjoner som har gjort skadeforebygende tiltak med tanke på psykisk og /eller fysisk helse.

Det er ingen begrensninger for grunnen som legges ved nominasjonen, men her er noen eksempler på tiltak som kan være aktuelle:

  • Bygningsmessige tilpasninger, smarte løsninger eller spesielt gode rutiner som bidrar til trygg håndtering av dyr
  • Utforming av gårdstun med tanke på trygg oppvekstplass for barn
  • Smarte skadeforebyggende tiltak for å unngå ulykker og skader 
  • Gjør noe ekstra for å skape uformelle og sosiale møteplasser i landbruket som styrker samholdet og bidrar til å dele gode idéer.

En del av formålet med denne prisen er å vise frem det gode og kreativet arbeidet som gjøres i landbruket, og som kan være til inspirasjon for andre. 

Nominer deg selv eller andre via Landkreditt sin side

Har du spørsmål angående prisen kan du kontakte Line Hildrum, rådgiver hos Norges Bondelag, e-post: line.hildrum@bondelaget.no eller Linda Stubsjøen, skadeforebygger hos Landkreditt Forsikring, telefonnummer 90472526.

Frist for å melde inn kandidater til prisen er 20. mai.