Leder

Ole-Kristian Bergerud

Organisasjonssjef

Mina Mjærum Johansen

Rådgiver

Heidi Kirkeby

Førstekonsulent

Anne-Grethe Jarlset

Lø-Sø
11-12
feb

Generasjonsskifte kurs (se egen sak nyheter)

Østgård, Halden
Tirsdag
14
feb

Innspillsmøte for organisasjoner til årets jordbruksforhandlinger

Kontoret til Østfold Bondelag
Torsdag
16
feb

Styremøte

Kontoret Østfold Bondelag
09:00 - 15:00

Våre samarbeidspartnere