Kravet legges fram til staten klokken 11.00.

Sted: R6, Landbruks- og matdepartementet, Teatergata 9, Oslo

Hele pressekonferansen kan ses her fra klokken 12.00: 

Jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt Statens forhandlingsleder Viil Søyland, vil innlede konferansen og svare på spørsmål fra pressen.

Les mer om strømming og tekniske svar på regjeringens nettsider.

Spørsmål fra presse kan rettes til pressesjef i Norges Bondelag, Guri Wormdahl, tlf: 934 34 200.

Tekniske eller andre spørsmål kan rettes til kommunikasjonsrådgiver i Norges Bondelag, Kevin Karlsen Nordnes, tlf: 484 38 886