Høringer og uttalelser

Her vil du finne høringssvar og uttalelser som har vært behandlet i styret i Østfold Bondelag.

Se boks til høyre

 

 

Jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag forhandler hvert år med staten om bondens inntektsmuligheter i jordbruksoppgjøret. Her finner du uttalelser og saker som Østfold Bondelag har behandlet knyttet til de årlige jordbruksforhandlingene.

Se boks til høyre

Bedre inntektsmuligheter og forutsigbarhet for framtidige investeringer er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering. Det er avgjørende for at bonden kan ta framtidsrettede valg med hensyn til matsikkerhet, klima, god agronomi og trygg mat.