Østfold Bondelag mener

  • Tips en venn om denne siden

Korn

Her kan du lese mer om vår politikk.

Høringer og uttalelser

Her vil du finne høringssvar og uttalelser som har vært behandlet i styret i Østfold Bondelag.

Se boks til høyre

 

 

Jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag forhandler hvert år med staten om bondens inntektsmuligheter i jordbruksoppgjøret. Her finner du uttalelser og saker som Østfold Bondelag har behandlet knyttet til de årlige jordbruksforhandlingene.

Se boks til høyre

Bedre inntektsmuligheter og forutsigbarhet for framtidige investeringer er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering. Det er avgjørende for at bonden kan ta framtidsrettede valg med hensyn til matsikkerhet, klima, god agronomi og trygg mat.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Mandag
20
januar

Organisasjonskurs for lokale tillitsvalgte del 2

Askim
Onsdag
29
januar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
30
januar

Lokallagsamling

Våre samarbeidspartnere