Østfold Bondelag mener

  • Tips en venn om denne siden

Korn

Her kan du lese mer om vår politikk.

Høringer og uttalelser

Her vil du finne høringssvar og uttalelser som har vært behandlet i styret i Østfold Bondelag.

Se boks til høyre

 

 

Jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag forhandler hvert år med staten om bondens inntektsmuligheter i jordbruksoppgjøret. Her finner du uttalelser og saker som Østfold Bondelag har behandlet knyttet til de årlige jordbruksforhandlingene.

Se boks til høyre

Bedre inntektsmuligheter og forutsigbarhet for framtidige investeringer er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering. Det er avgjørende for at bonden kan ta framtidsrettede valg med hensyn til matsikkerhet, klima, god agronomi og trygg mat.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
01
april

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Onsdag
17
juni

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Fredag
20
november

Felles ledermøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Våre samarbeidspartnere