Det er straks beitesesong og med bakgrunn i fjorårets skadesituasjoner med rovdyr innafor ulvesona vil vi invitere til et gjerdemøte for beitebrukere i Bondelaget og Norsk Sau og Geit.

Hovedfokus for møtet er rovviltavvisende gjerder. Vi befarer rovviltavvisende gjerder og skal se på mulige svake punkter og forslag til utbedring.

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil også delta. De vil informere om tilskudd og krav til rovviltavvisende gjerder.
Det blir god tid til dialog og spørsmål.

Møtet er tirsdag 7. mai kl. 18.00. Vi møtes på Spydeberg stasjon, Stasjonsgata 46, 1820 Spydeberg

Det blir enkel servering, derfor ønsker vi påmelding via denne lenken: Påmelding Gjerdemøte 2024
Påmeldingsfrist 3. mai

Møtet og befaring er ute, så kle deg etter været.

Bondelagets LogoLogo Norsk Sau og Geit