Bli medlem i NBU
Norges Bygdeungdomslag jobber for levende bygder i hele landet og for å gi ungdommer på bygda alle muligheter. Vi vil være best på levende bygder. For å klare det, trenger vi deg som medlem.

Meld deg inn på https://www.nbu.no/bli-medlem/

Siste registrerte aktivitet i Hallingdal Bygdeungdomslag var en akedag i 2018, nå er et nytt styre klar for å ta over stafettpinnen. I et intervju med Hallingdølen kommer det fram at det har vært etterlengtet med et lokallag i Hallingdal.

- Vi ønsker å få med flest mulig fremover, og skape en tilhørighet blant de unge i Hallingdal. Det skal være bra å være Bygdeungdom, sier ny styreleder Martine Bøhn.

 

Bøhn er 3.generasjons Bygdeungdom. Hennes besteforeldre var medlemmer, hennes foreldre møttes i Bygdeungdomslaget, og Bøhn selv har også funnet kjærligheten i BU. Siden hun flyttet til Gol for et par år siden har målet vært helt klart; de skulle få et aktivt lag i Hallingdal.

Hallingdal er veldig langstrakt, og det er viktig å kunne ha en felles møteplass for ungdommen i hele Hallingdal.

Martine Bøhn, styreleder Hallingdal Bygdeungdomslag

 

Styret deltok på Høstkurs ved Tyrifjord Hotell første helgen i september. Høstkurs er et kurs arrangert av fylkeslaget hvor lokallagstyrene får opplæring i sine verv og organisasjonsarbeid. På høstkurs fikk de møte styremedlemmer fra alle lokallagene i Buskerud, og fikk tips og triks å ta med seg videre inn i styreåret. De har allerede satt planer fremover.

 

 

- Vi skal ha oppstartsfest for både gamle og nye medlemmer på Gol. Arrangementet vil ha aldersgrense 16 år.

I skrivende stund har lokallaget 10 medlemmer, og det stiger stadig. De håper på å kunne nå 30 medlemmer innen nyttår. De gleder seg også stort til et nytt Campus i Hallingdal skal etableres.     
- Det blir en veldig bra mulighet for å vise tilflytterne rundt i bygda.  Jeg har også et håp om at vi skal få til et godt samarbeid med 4H og Bondelaget slik at vi kan bli en stor vennegjeng, sier Bøhn entusiastisk.