Av, med og for bygdefolk

Det var skikkelig dugnad når Nes og Flå bondelag inviterte til flomfest den 29.september.
– Det er det artigste jeg har vært med på, sier en nesten rørt lokallagsleder. Lokallagsleder Endre Rustand har vært ildsjelen for å få i stand denne festen. At tiltaket var populært var det ingen tvil om, det var stappfullt i lokalet med spredning i alder fra 18-90. 
- Vi hadde også invitert de 13 som bor i eldreboligene som ble evakuert, de var så glade for å få komme og når hver og en kommer bort og takker personlig er det belønning nok for å stelle i stand dette arrangementet sier Rustand.

Lokallaget hadde også invitert Håkon Marius Kvæken for å underholde litt i løpet av kvelden, og underholdning ble det. Kvæken er kjent som en ordmitraljøse som har ordet i sin makt, og det var ikke noe unntak på flomfesten.

Lokallagsleder Rustand vil ikke ta på seg hele æren aleine.
– Dette var et skikkelig dugnadsarbeid, Bygdekvinnelaget sto for grilling til alle og Bygdeungdomslaget sørget for ro og orden og sto for vaktholdet, dette fikk vi til sammen på en veldig god måte, sier Rustand.

Røde Kors var invitert og de fikk også en påskjønnelse, inngangspengene ble delt ut til Røde Kors som fikk gavekort på Tess til en verdi av 4000 kroner. 

Dette var en helt fantastisk kveld, de beste tilbakemeldingene vi kunne få var fornøyde folk. I den situasjonen vi har stått i har Bondelaget vært viktig for bygda.

Endre Rustand, lokallagsleder Nes og Flå Bondelag

Godt samarbeid i bygda

Rustand selv holdt tale og var innom både tørken i 2018, stormen i 2021 og nå flommen i sommer.

-Vi har fått flere runder med ekstremt klima, og dette rammer bygde-Norge hardt, sa Rustand i sin tale og var også innom naturskadeordningen og utfordringene i etterkant. Rustand understreker også at mange lokale politikere har gjort en god jobb mot sine organisasjoner. Lokallaget har etablert et godt samarbeid med politikerne i kommunen.
– Ordføreren kommer årsmøtet vårt, og vi er invitert til det nye kommestyret for å snakke som verdien av utmarka, avslutter Rustand.