– Særlig alt avfallet som flommen har bragt med seg, var veldig godt synlig i landskapet på de stedene vi besøkte, sier Hoen,

Han forteller at bøndene er særlig bekymret for store arealer med gras hvor det er lagt seg mye slam på graset.

– Det store spørsmålet nå er om dette graset kan brukes til fôr og hvor store kostnadene blir ved å sette i stand disse arealene til matproduksjon igjen, forteller Hoen.

Store utfordringer framover

Under befaringen fikk de oppmøtte sett de store ødeleggelsene ekstremværet har forårsaket. Hoen forteller at utfordringene fremover er mange.

– De berørte bøndene står foran en kjempestor oppgave med å rydde opp etter flommen, og er avhengige av gode ordninger for å kunne fortsette å ha en matproduksjon også i framtiden. Her er det mange instanser som må jobbe felles for å på best mulig måte hjelpe de bønder som er rammet, sier Hoen.

Åpent møte

Etter selve befaringen var det duket for åpent møte i Nesbyen Kulturhus. Temaet for møte var «Etter flommen – hva nå?». Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet tok en gjennomgang av ordningene naturskade og tilskudd ved produksjonssvikt. Mattilsynet var til stede og snakket om graskvalitet og slam- og søppelproblematikk. I tillegg deltok Gjensidige forsikring og fortalte om skjæringspunktet mellom forsikring og de ulike ordningene.

– Det var tydelig i forsamlingen at situsjonen er alvorlig. Det kom mange spørsmål om de ulike ordningene og regelverk som de berørte nå må forholde seg til framover. Det er helt tydelig at her må det til et samarbeid mellom myndigheter, organisasjoner og berørte parter, sier Hoen.

Mange er bekymret for fôr og økonomi etter to ekstremvær i samme vekstsesong. Trenger du noen å snakke med, ta kontakt med fastlegen din eller Norsk Landbruksrådgivning HMS. Sistnevnte gir råd og veiledning i krisesituasjoner gratis innenfor gitte rammer til alle i landbruket. Ta kontakt på telefon 90 20 33 17 eller send e-post til nlr@nrl.no. På nettsida godtbondevett.no kan du finne tips og råd for deg selv eller om du har noen du er bekymret for.