Kornbøndene i Nedre Eiker har store utfordringer. Forsommertørken førte til dårlig spiring på hveten. Etterfulgt av regn og flom, har ugrasset tatt over og jordsmånnet er så mettet av vann som gjør det umulig å treske.

På befaringen var det en delegasjon på 4 fra Stasforvalteren Oslo og Viken, vi hadde med oss en representant fra NLR, Bernt Gran og Wenche H. Redzepi deltok fra Buskerud Bondelag. Lokallagsleder Knut Olav Stryken viste oss rundt, og vi besøkte Per Martin Lundteigen og Oddvar Tuften som begge driver med korn.

Persilleåkrene under vann

For å komme oss til Harald Stensmyren å se på persille-åkeren måtte vi fraktes over med traktor. Her hadde Drammenselva tatt veien inn på åkeren. En del av arealet hadde stått under vann, her var det ingen tvil om skaden.

– Det som er vanskelig å er bedømme om den avlingen som tilsynelatende ser bra ut er lagringsdyktig nok. Stensmyren kunne fortelle at han hadde et tett samarbeid med NLR. Vi fikk også se eksempler på tørkeskadet persillerot.

Det er viktig at vi finner ordninger som senker risikoen

Bernt Gran, Styremedlem i Buskerud Bondelag.