Bildet viser en grafisk oversikt over de ulike klimarelaterte kompensasjonsordningene som finnes. Oversikten her er avgrenset til å gjelde regelverket for flom og skred. Les deg gjennom bildet for å se om du kan ha krav på kompensasjon, og eventuelt hvor du kan søke.

 

Søknad for statlig tilskuddsordning ved produksjonssvikt: Tilskudd ved produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet

Søknad for naturskadeerstatning fra Naturskadefondet: Naturskadeordningen - Landbruksdirektoratet

Flytskjema for kompensasjonsordninger ved klimaskader