Spydspissbøndene skal bidra som ambassadører for klimakalkulatoren og for klimaarbeidet i landbruket. Det er bønder som har tatt i bruk landbrukets klimakalkulator på sin gård og har gjennomført eller har planer om å gjennomføre klimarådgivning med klimatiltaksplan som produkt, i tillegg til å ha gjennomført kurs om klimaarbeidet i jordbruket. Hensikten er å vise fram eksempler på hvordan klimakalkulatoren har fungert på ulike gårdsbruk og hvilken nytte en klimatiltaksplan kan ha for drifta.

Klimasmarte Spydspissbønder skal delta på møter, aktiviteter og kurs i eget fylke for å fremme klimakalkulatoren og klimaarbeid på gården. Slik skal de være tilgjengelige ressurser i hvert fylke som skal motivere til økt bruk av kalkulatoren gjennom å synliggjøre fordeler i gårdsdrifta. De Klimasmarte Spydspissbøndene finansieres av Bondelaget og Gjensidiges Bærekraftsfond. Det er derfor gratis for lokallag og fylkeslag å ta i bruk en Spydspissbonde.

 Her kan du se hvem som er Klimasmarte Spydspissbønder i ditt fylke:

Agder 

 • Åge Gyland, e-post: aagyl@online.no, mobil: 90 77 26 91 (Melk og sau)
 • Torbjørn Helle, e-post: torbjorn.helle2@gmail.com, mobil: 97 14 65 71 (Melk)

Innlandet

 • Marthe Ilseng Spangen, e-post: marthe@spangen.no, mobil: 95 84 37 95 (Gris og korn)
 • Elisabeth Gjems, e-post: elisabeth@ottershagen.no, mobil: 97 97 60 33 (Melk)

Rogaland

 • Ansgar Solheim, e-post: ansgar83@hotmail.com, mobil: 93 13 18 17 (Melk, korn)

Trøndelag

 • Petter Harald Kimo, e-post: petterharaldkimo@yahoo.no, mobil: 41 32 55 45 (Melk)

Vestland

 • Geir S. Støfring, e-post: stofringgeir@gmail.com, mobil: 97 13 54 22 (Melk)
 • Leif Arne Lirhus, e-post: laif.a.lirhus@gmail.com, mobil: 90 88 48 49 (Melk)

Vestfold/Telemark

 • Eivind Vrålstad, e-post: eivind.vralstad@gmail.com, mobil: 41 44 69 91 (Melk)
 • Silje Eckdahl, e-post: silje@eikgard.no, mobil 91 59 55 93 (Korn, ammeku, bringebær)
 • Thora Lisa Galleberg-Christoffersen: ThoraLisa@vestfold.norgesfor.no, mobil 90 77 81 53 (Slaktekylling, korn og frø)

Østfold

 • Trude Hegle, e-post: trude@mellomdalen.no, mobil 99 28 37 19 (Melk, kylling og korn)

 

Bondelaget rekrutterer fortsatt nye Spydspissbønder med mål om at alle fylker skal ha opp til flere å spille på. Har du spørsmål om Spydspissbøndene eller er interessert i å bli en selv? Ta kontakt med ditt fylkeskontor eller prosjektleder Ida Riis-Johansen på Ida.Riis-Johansen@bondelaget.no.